Boekenweekcafé met Tommy Wieringa

wieringaGoor geeft dit jaar op een bijzondere manier kleur aan de 79ste Boekenweek. Recensent, journalist en cultuurkenner Theo Hakkert uit Goor gaat dan in gesprek met drie topauteurs. Meest prominente gast is Tommy Wieringa, die afgelopen jaar ook het Boekenweekgeschenk schreef. Wieringa is geboren in Goor, waar hij overigens nooit lang verbleef en ook zelden over rept in zijn verhalen. Toch toogt hij volgende week vrijdag naar Goor om plaats te nemen in het Boekenweekcafé. Naast Wieringa gaat Hakkert ook in gesprek met Esther Gerritsen en A.L. Snijders. Kaarten zijn verkrijgbaar via de Reggehof.

PvdA wil lokale koeriersdienst voor ondernemers

De PvdA wil een lokale koeriersdienst opstarten. Hiermee hopen de sociaal-democraten een bestemming te vinden voor werklozen in onze gemeente, die daar onderdeel vanuit moeten gaan maken. Ook denkt de PvdA een boost te geven aan de middenstand. Op deze manier blijft de detailhandel op niveau in Goor. Verder is de partij van voorman Fred Rijkens verbaasd over het feit dat het college de plannen voor digitale borden doorzet. De gemeenteraad kan volgens hen de € 100.000 beter parkeren voor andere doelen. Burgers lijken ook niet erg enthousiast over de digitale borden. De PvdA komt met een motie en hoopt hiermee natuurlijk ook te scoren in deze verkiezingstijd. Hieronder staat overigens een promofilmpje voor de verkiezingen van Hofstreek TV.

header koeriersdienst

 https://www.youtube.com/watch?v=7BPJwJROcf4 

 

 

Voorjaarsmatinee Kunst na Arbeid

Accordeonvereniging Kunst Na Arbeid organiseert komende zondag haar jaarlijkse voorjaarsmatinee. Dit matinee wordt gehouden in de foyer van de Reggehof, alwaar muzikaliteit, laagdrempeligheid en gezelligheid de boventoon voeren. Er zijn optredens van de leerlingen, het A-orkest, het ensemble en natuurlijk het recreantenorkest. De gevarieerde muzikale middag begint om 14.30 uur en de entree is gratis. Wel wordt er om een vrije gift gevraagd. De accordeonvereniging is tevens te steunen door donateur te worden of op zaterdag 19 april tussen 09.30 en 11.30 uur oud papier te brengen naar de container aan de Paulus Potterstraat.

knagoor

Bouwmeester treft wederom lading afval

Opnieuw is er langs het Twentekanaal in Goor een flinke lading afval gedumpt. Ditmaal hebben onbekenden weer bouwrommel achtergelaten in de natuur. Op Twitter wordt er door mensen, onder wie natuurfotograaf Han Bouwmeester, schande gesproken over de dwaze actie. Eerder werd op dezelfde plek aan het kanaal al slachtafval aangetroffen. Bouwmeester, die zich al eerder druk maakte over de afvaldump, legde het beeld vanochtend treffend vast.

bhy4n3wicaefkzp.jpg-large

Buitenlandse prins bij café Buddy’s

Integratie ten top gisteravond bij het carnaval bij café Buddy’s. Niet Prins Hans de eerste, maar Prins Park de eerste nam het heft zaterdag in Goor in handen. De Zuid-Koreaanse Nederlander kwam op geheel traditionele wijze met de ‘Gangnam Style’ op het podium in het café aan de Deldensestraat. Damy Klaassen, het broertje van topwaterpoloster Lieke Klaassen, trakteerde daarna het verklede publiek op loempia’s. Al jaren wordt bij café Buddy’s op zaterdagavond een eigen carnavalsfeest gehouden. CV Sterzo ging zaterdag langs bij de andere verenigingen in de Hof. Vandaag zijn veel Goorse carnavalsvierders in Oldenzaal te vinden.

park2

Glasvezelabonnementen beschikbaar in Goor

Inwoners van Goor met een glasvezelaansluiting van Cogas kunnen sinds kort abonnementen afsluiten voor tv, internet en telefonie. De enige dienstaanbieder Caiway heeft er voor gekozen geen ruchtbaarheid te geven aan de beschikbaarheid om een stormloop te voorkomen. De ICT-adepten binnen Goorsnieuws ontdekten afgelopen woensdag echter de mogelijkheid om een abonnement af te sluiten. Het eerste pakket is zelfs al geleverd zoals op de onderstaande foto’s te zien is.

alt
Woensdag besteld; zaterdag binnen.
 
alt
Verzegeling verbreken en de stekker erin schuiven. Het laatste stuk stevig indrukken.
 
alt
En de aansluiting is gereed. Het wachten is op de activatie.
 

‘WK limbodansen’ bij kindercarnaval

kindercarnaval

Veel kinderen genoten zaterdagmiddag van het kindercarnaval van CV Sterzo. Het was in de achterzaal van residentie De Ster een kleurrijke boel. Jonge piraten, heksen en cowboys vermaakten zich opperbest bij het kinderfeest. Erik Spijkerman zorgde voor het nodige muzikale vertier. Na een aantal polonaises werd spontaan het ‘WK limbodansen’ (foto) georganiseerd, waar de kinderen enthousiast aan mee deden. Gisteravond was het openingsfeest van CV Sterzo. De Groningse band Dakkeraf maakte er een waar feest van in een redelijk gevulde zaal. Morgenavond gaan de fanatieke carnavalvierders met een bus naar Oldenzaal. Vanavond viert café Buddy’s haar eigen carnaval.

Prins Hans neemt Goors roer over

Voor de stad Goor heeft burgemeester Nauta de macht even overgedragen aan Prins Hans de eerste. Dat gebeurde vanochtend tijdens een formele bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis waar de vorst van CV Sterzo met de Goorse carnavalisten en de verenigingen uit Hengevelde en Bentelo samen kwamen na een optocht door Goor. De sleutel van de Hof van Twente werd overgedragen aan Prins Wouter van de Bentelose Hagmöll’n Lummels. Deze sleutel rouleert jaarlijks en was vorig jaar in Goor. Prins Hans had elf speerpunten opgenomen in zijn proclamatie die onder meer gingen over de verkeerssituatie in Goor: “Binnendeur goan want op de kotste weg hej de minste last” en riep de carnavalisten uit andere kernen op om de boodschappen in Goor te doen. Van burgemeester Nauta wist hij dat zij vroeger altijd als Chinese naar het feest der zotten in Den Bosch ging. Dat mag ze komende maandagavond tijdens Rosenmontag bij De Ster nog eens overdoen. Na de bijeenkomst gingen de feestvierders naar de Ster waar vanmiddag het kindercarnaval gehouden wordt.

sleutelsterzo2

 carnavalgemeentehuis

carnavalgemeentehuis1

carnavalgemeentehuis2

Brief WMO-raad aan college van B&W

De Wmo-raad is zeer te spreken over de bijeenkomst tussen wethouder Pieter van Zwanenburg, Wendy Bent en de Wmo-raad Hof van Twente. Dankzij het bundelen van de krachten staat de Hof van Twente er volgens de WMO-raad er goed op bij Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, die in discussie ging met de betrokken partijen. De WMO-raad heeft in een brief ongevraagd advies gegeven aan het college van B&W. Hieronder de brief:

Brief Marcel Kummel:

Zeer geacht College,

Als Wmo-raad spreken we onze waardering uit voor het gezamenlijk optreden van afgelopen dinsdag, door de wethouder, de heer Pieter van Zwanenburg, de ambtelijk vertegenwoordigster van de gemeente, mevrouw Wendy Bent en de Wmo-raad Hof van Twente. Dankzij het bundelen van onze krachten hebben we de Hof van Twente bij Tweede Kamerlid Otwin van Dijk goed op de kaart gezet.

Tijdens deze bespreking is een aantal zaken aan de orde geweest op grond waarvan de Wmo-raad Hof van Twente, door middel van deze brief, graag een ongevraagd advies uitbrengt.

Otwin van Dijk benadrukte onder andere dat het aspect keuzes van de gemeenten met betrekking tot inkoop van de zorg van eminent belang is bij de transities. Tijdens de bijeenkomst bleek ook dat de 14 gemeenten (Samen 14) begin maart beslissingen nemen met betrekking tot dit belangrijke aspect inkoop.

Hoewel wij aannemen dat er geen onomkeerbare beslissingen genomen zullen worden en dat Wmo- raden en gemeenteraden vroegtijdig worden betrokken, willen we op dit belangrijke punt vooraf ongevraagd een aantal adviezen geven.

Het Rijk heeft de overheveling van zorg naar gemeenten steeds beargumenteerd met de visie dat gemeenten veel dichter bij de burger staan en dat er omwille van de gewijzigde financiële omstandigheden sprake zal zijn van een herinrichting van- en cultuuromslag in de samenleving. Opbouwen van onderaf is het devies, waarbij in het geval van hulp en zorgvragen eerst het eigen sociale netwerk zal moeten worden ingeschakeld.

Het initiatief van de 14 betrokken gemeenten om door middel van Samen 14 de krachten te bundelen is gezien de complexiteit en de omvang begrijpelijk. Het is een snelle manier om met een groot volume zorgcontinuïteit te waarborgen. Er schuilt echter ook het gevaar in van “toch weer afstand/veraf”, “status quo” en kosten van “kwartiermakers” en “tussenschijven”. Daarnaast bestaat het gevaar dat het door de bevolking als tegenstrijdig, als “een spagaat” wordt ervaren: hoezo dichtbij, hoezo van onderaf, hoezo goedkoper, weer een tussenlaag er bij en/of zouden de gemeenten in het geval van een te groot accent op Samen 14 zelf dan wel het goede voorbeeld geven en in dat geval wel het goede signaal afgeven?

Een land met alleen snelwegen functioneert niet. “Dichtbij de burger”, “eigen netwerk van de gemeente eerst, ook aanvullend op de persoonlijke sociale netwerken”, “korte rechtstreekse lijnen” en “opbouw van onderaf” is het advies van de Wmo-raad.

Dit advies betekent dat bij de beslissingen met betrekking tot de inkoop van zorg gekozen moet worden voor “eerst lokaal en dan regionaal” en eerst lokaal betekent eerst binnen de gemeentegrenzen, met name als daarbij ook de gewenste sociale beweging geïnitieerd wordt. Nieuwe initiatieven en kleinere organisaties moeten eerst en rechtstreeks, zonder dat dit via grote instituten of dat dit perse in samenwerkingsverbanden of via tussenlagen zou moeten, met de desbetreffende gemeente afzonderlijk prestatieafspraken kunnen maken: in de geest van de oorspronkelijke bedoelingen van de kanteling! Met betrekking tot inkoop zal voor de beschreven keuzes serieuze budgetruimte afgesproken moeten worden:  een substantieel percentage, van, naar de mening van de Wmo- raad, indicatief minimaal 20 % tot 25 % van het hele zorgbudget dat met de transities gemoeid is.

Met betrekking tot PGB wil de Wmo-raad haar eerdere advies onderstrepen om PGB uit het “verdomhoekje” te halen en in de Wmo serieuze mogelijkheden te scheppen voor echte PGB’s om de eigen zorg te regelen:  met eigen regie en eigen  keuzevrijheid. Otwin van Dijk stelde tijdens onze bespreking met nadruk het daar volledig mee eens te zijn en gaf aan dat in Den Haag met betrekking tot PGB’s de “kan-bepaling” is vervangen door een “moet-bepaling”, wat betekent dat gemeenten verplicht zijn om PGB’s in het kader van de Wmo mogelijk te maken.

Nu er in de afgelopen tijd veel controle- en toezichtmechanismen zijn toegevoegd, zoals het laten verlopen van de financiën via de SVB, adviseert de Wmo-raad om de inkoopafspraken zodanig te maken dat er ook serieuze ruimte geschapen wordt voor concrete PGB toepassingen. Ook voor dagbesteding en ook beneden de zo genoemde 10 urengrens, waarvan ons vele signalen bereiken dat mensen tussen wal en schip vallen of achter de geraniums moeten blijven, wat vanuit preventief oogpunt zeer onwenselijk is.

Graag vernemen wij uw reactie op onze adviezen voordat de inkoopbesprekingen begin maart worden ingezet en afgerond.

Vriendelijke groeten,

Wmo-raad Hof van Twente

M.M. Kummel

 

Elbert halve eeuw in mannenkoor

Joop Elbert is deze week gehuldigd voor een gouden jubileum bij het Goorse Mannenkoor. De Gorenaar is al vijftig jaar lid en ontving van een jubileumspeld van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond. Uiteraard waren er ook de attenties vanuit het koor. Elbert is voor het mannenkoor niet alleen zingend actief. Hij bakt ook jaarlijks de oliebollen tijdens de Goorse Paardenmarkt. Gerrit Peezenkamp werd eveneens onderscheiden. Hij is een kwart eeuw actief in het koor. Tijdens de algemene ledenvergadering van het Goors Mannenkoor werd Herman Kobes benoemd tot secretaris. Hij lost Egbert Alberts af.

jubilarissengmk

Gerrit Peezenkamp (l) en Joop Elbert (r)