Kinderkamp in Coronastijl…

De stichting Kindvriendelijk Goor is er weer klaar voor. Morgen mogen de Goorse kinderen weer vol hartelust gaan bouwen aan het houtdorp op de Hogenkamp. Dit jaar vanwege het Coronavirus in een andere opzet met de nu geldende RIVM-regels. Dat houdt in dat er dit jaar geen activiteiten zijn die door buitenstaanders zijn te bezoeken. Het dringende verzoek van de organisatie is dan ook om het Houtdorp niet bezoeken. Dit geldt ook voor geïnteresseerde ouders. “We mogen, hoe vervelend ook, dit jaar alleen de ingeschreven kinderen en de vrijwilligers toelaten” aldus een woordvoerder.

(meer…)

Gemeentehuis gaat vuurrood kleuren

Het gemeentehuis op het Schoolfeestplein zal morgenavond volledig in het rode licht worden gezet. dat gebeurt door de medewerkers van de Goorse bedrijven Music&Show-productions Twinxx BV. Zij willen hiermee aandacht vragen voor de grote problemen waarin de evenementenbranche terecht is gekomen door de Corona-crisis. Het bedrijf dat vele evenementen van licht en geluid voorziet staat nagenoeg helemaal stil omdat alles wordt afgelast. De actie is ook bij meerdere overheidsgebouwen in het land onder de titel #WeMakeEvents.

(meer…)

Filmpjes Schoolfeest 2020 online te bekijken

De lokale Hofstreek Omroep heeft de filmpjes en interviews die tijdens het laatste, alternatieve, Schoolfeest zijn uitgezonden nu, op veler verzoek op een website gezet die via deze LINK te bezoeken is. In het laatste weekeinde van juni waren er dagelijks live-uitzendingen vanuit de theaterzaal van De Reggehof met optredens van bands die normaliter in de Tente zouden hebben opgetreden zoals de PPM Showband en Friendship (foto) én waren er diverse gesprekken met Schoolfeestbestuurders, wagenbouwers en andere betrokkenen.

Gemeente stelt hal stadhuis beschikbaar voor vaccinatie

De gemeente Hof van Twente gaat in Goor ruimtes beschikbaar stellen voor het geven van de griepprik, dit najaar. In verband met de geldende Coronaregels (anderhalve meter afstand) heeft de regering aan gemeentes gevraagd om daarin mee te denken. Ook de gemeente Hof van Twente heeft een dergelijk verzoek gehad en gaat in Goor de hal van het gemeentehuis daarvoor inrichten op twee zaterdagen in het najaar.

Pas op voor losliggend grind

Op verschillende wegen in Goor en overige kernen van de Hof van Twente ligt losliggend grind. Dit omdat er in de afgelopen onderhoud is gepleegd aan diverse straten. Dit grind kan opspatten wanneer er een auto overheen rijdt waardoor deze schade kan oplopen. Zeker als er te hard overheen wordt gereden. Ook voor fietsers kan het opspattende grind gevaarlijk zijn omdat een fiets kan gaan slippen. Er is op veel wegen nieuwe slijtlaag op het asfalt aangebracht. Deze slijtlaag wordt afgewerkt met grind dat ingereden moet worden. Dat duurt enige tijd. De waarschuwingsborden geven aan waar losliggend grind ligt. In de week van 10 tot 17 augustus gaat de aannemer bezig met het opvegen van het losliggende grind.

Vitens waarschuwt weer: gebruik niet teveel water

Waterbedrijf Vitens waarschuwt opnieuw dat de waterdruk in huishoudens weg kan vallen als er veel drinkwater gebruikt wordt. tijdens deze hete dagen wordt er extreem veel water meer gebruikt en dat kan voor problemen zorgen. Vitens vraagt onder meer om geen tuinen te sproeien en kort te douchen. Een aantal weken geleden waren er in Goor ook problemen met de waterdruk en kwam Vitens met een soortgelijke waarschuwing. Tijdens deze tropische dagen wordt er gemiddeld tussen de 30% en 50% meer drinkwater verbruikt dan normaal.

Weidevogelgroep viert 25-jarig jubileum

De Weidevogelgroep Hof van Twente viert dit jaar haar 25 jarige jubileum. De groep werd in 1996 opgericht door Jan Koenderink en is in 2003 overgegaan in de Stichting Weidevogels Hof van Twente. De weidevogelgroep houdt elk jaar bij hoeveel Grutto’s, Kieviten en andere vogels er zijn in de gemeente. Zo kunnen zij trends en ontwikkelingen volgen. Landelijk gaat het niet goed met de weidevogels en dat is in de Hof niet anders. Coördinator Herman Kraak: “Het gaat vooral slecht met de kievit. Als je daarvoor naar de langjarige ontwikkeling kijkt, dan zie je toch steeds een neergaande trend. Het aantal Grutto’s en Schooleksters zijn redelijk stabiel, maar wel op een relatief laag aantal. We zien ook dat de Wulp hier en daar een beetje terugkomt.”

(meer…)

Wolters heeft goede hoop na zitting in Utrecht

‘Het klonk heel positief allemaal’ zegt Martha Wolters hoopvol. Ze is gisteren ter zitting geweest bij het College voor de rechten van de mens in Utrecht. Daar heeft ze haar zaak om een woonwagenplek in Goor ter tafel gebracht. Ook de gemeente Hof van Twente is in deze kwestie gehoord en begin oktober zal er een uitspraak komen. Die is niet geheel bindend maar doorgaans wordt een vonnis van dit college wel overgenomen zoals eerder toen dit presidium bepaalde dat gemeenten woonwagenplekken moeten blijven creëren omdat dit hoort bij het cultureel erfgoed van Nederland. Eerder deze week zijn de andere acht gegadigden voor een standplaats met de gemeente in gesprek geweest op het gemeentehuis over de mogelijkheden.

Oald Goor: Zwembad(tse)

De temperatuur stijgt en dat is voor de redactieleden van de rubriek Oald Goor een reden om eens te duiken in de koffer met oude prenten over het zwembad-verleden van ’t Twentse Haagje. Vandaag geen foto van de klassieke duiktoren, maar een beeld van de noeste arbeiders die in de crisisjaren van de jaren ’30 het zwembad met de schop hebben gegraven in Goor. De heren verdienen een eervolle vermelding. Op de foto prijken onder meer de heren B.J. Karsenberg, Eshuis, T. Jolink, G.Slaghuis; de overigen op de bovenste rij zijn onbekend. Op de voorste rij zijn de eerste en de laatste twee nog ongewis. In het midden zien we H. Brunnekreef, G. Brunnekreef en Johan Dikkers.

De geboorte van de RH-Bioscoop in De Reggehof

Het Filmhuis Alleman maakt nog dit jaar promotie. Goor krijgt een eigen bioscoop. In De Reggehof ziet RH-Bioscoop nog dit jaar het levenslicht. Filmhuis Alleman heeft de laatste jaren al een sterke groei doorgemaakt en het filmaanbod is ook na de corona-pauze enorm in trek. Zo trekt De Beentjes van Sint Hildegard volle zalen. Om in te spelen op een optimale bioscoop-atmosfeer heeft De Reggehof een enquete uitgeschreven onder de theaterbezoekers. Eerder deze week werd duidelijk dat De Reggehof door de Coronacrisis wel twee-derde van het vaste personeel moet ontslaan. Het Filmhuis draait op vrijwilligers.