Rekenkamer moet eikenkwestie ophelderen

De PvdA is nog altijd zeer ontevreden over de gang van zaken rond de kapvergunning in Goor van de veelbesproken eiken. De sociaal-demcoraten zijn geschrokken en hopen dat de rekenkamer een onderzoek gaat instellen. De Partij van de Arbeid stelt namelijk dat de brief van het college zo politiek en cryptisch is opgesteld dat uiteindelijk kap van de monumentale eiken mogelijk werd gemaakt. Het lijkt erop dat het college hiermee vrijuit gaat en zich achter bomen kan verschuilen, maar de zaak stinkt volgens de PvdA, die de SP roemt als partij die hen wel steunt in deze kwestie.

Vrijwilligers plaatsen nestkasten tegen eikenprocessierups

Vrijwilligers van de Stichting Hofvogels gaan in de komende periode nestkasten ophangen op diverse locaties in Goor en omgeving waar de kans groot is dat er eikenprocessierupsen zullen komen. Daarnaast zullen oude nesten met de voor mensen risicovolle brandharen worden weggezogen in opdracht van de gemeente Hof van Twente. Er zijn in de Hof 50 zogenoemde kwetsbare locaties gekozen zoals bij langs schoolroutes en nabij openbare gelegenheden als stations, zwembaden en begraafplaatsen. De nestkasten die worden opgehangen zijn onder andere voor kool- en pimpelmezen, de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups die in de vorige zomers ook in Goor veel overlast veroorzaakten.

Digital StillCamera

Sportfestijn schot in de roos

Het nieuwe Goorse Sportfestijn voor kinderen in sporthal De Mossendam bleek de afgelopen twee dagen een schot in de roos. De activiteiten werden georganiseerd door het Sportteam van Wijkvoorziening ’t Doesgoor en dan met name de ROC-stagiaires Ramon Voortman en Tim Bannink. Maar liefst 350 kinderen vermaakten zich op- en met de diverse luchtkussens zoals een stormbaan, luchtkasteel, boardingveld en een gigantisch dartbord van 4 meter hoog. Er waren ook gigantische lego blokstenen voor de kinderen die hun eigen kasteel wilden bouwen. Daarnaast waren er clinics van KV Phenix, Dynamiek Handbal en Volleybal, VV Twenthe, de FC Twente Kids club, Tatujin Dojo Goor, TV de Mossendam en SV Hector. Het is de bedoeling om van het Sportfestijn een terugkerend evenement in de Krokusvakantie te maken. Voor de Goorse jeugd is het volgende evenement van het sportteam van ’t Doesgoor is de Obstacle Run die voor 27 maart op de rol staat.

XTC-pillen en dreiging met een buks

Gevonden XTC-pillen en dreigementen met een buks. Het is geen reclame voor de wijk Het Tuindorp, maar wel voorvallen die hebben plaatsgehad in de afgelopen maanden. Dat schrijft de PvdA aan deze website naar aanleiding van een bijeenkomst in de wijk en gesprekken met de politie. De pillen werden volgens de sociaal-democraten naar de gevonden voorwerpen gebracht bij de gemeente, maar dat kan de politie niet bevestigen. De Hermandad herkent het verhaal wel, evenals het relaas over de dreiging van een persoon met de buks. Daartoe heeft de politie direct actie ondernomen.

Oald Goor: Vreugdevuur zonder soebat

Het was met afstand het heetste hangijzer in Goor de laatste weken. De soap rondom het paasvuur. Uiteindelijk ging er een streep door en dat is voor de redactie van Oald Goor reden om eens in de koffer met oude prenten te duiken. Want ons Twentse Haagje heeft een rijke historie met het paasvuur. Zo stuitten de lieden op deze foto uit 1932, toen door de jeugd al volop werd gebouwd aan het paasvuur. Ook op de Hogenkamp, waar na klachten uit de buurt de aanvraag voor dit jaar werd ingetrokken door de boakebouwers, werd al eens een vreugdevuur georganiseerd. Net als deze locatie op De Horst, vlak na de Tweede Wereldoorlog. Kortweg, gelukkig hebben we de verhalen en de plaatjes nog.

Volop gezelligheid bij de boakebouwers op de Hogenkamp
(meer…)

Moet het Paasvuur hoe dan ook terugkeren?

Vandaag geen column op deze plek Namens Niels want hij is er even tussenuit. Wel de uitkomst van de door hem geïnitieerde poll over zijn schrijfsels op deze site. Hij wilde peilen of daar nog genoeg draagvlak voor is en afgaande op de mening van ruim 2200 stemmers mag hij daarmee wel doorgaan. 49% vindt zijn columns ‘machtig mooi’ terwijl 15% wat gematigder is en de optie ‘geet nog wa, loat mar goan’ aanvinkte. 36% vindt dat Niels Kremers er per direct mee op mag houden en koos voor de optie ‘Vot met den onfatsoenlukken bloazert’. De volgende poll gaat over het Goorse Paasvuur dat er dit jaar niet is. Wel worden er pogingen gedaan om voor de komende jaren toch een locatie te vinden. Moet dat ook gebeuren of is de kern Goor nu eenmaal niet geschikt voor een dergelijke traditie en moeten we het maar afschaffen? U mag het zeggen!

Een Boake, ja of nee?

‘Fietssnelwegen in en rondom Goor’

Fietssnelwegen van Goor naar Markelo en van onze Reggestad naar Diepenheim. Als het aan GroenLinks ligt wordt dit op korte termijn gerealiseerd. De partij vraagt zich af of dit een serieus agendapunt is binnen het college. De partij is van mening dat hier aan gewerkt moet worden, omdat dit fenomeen steeds populairder wordt. Ook in onze regio. Daarbij voldoen de huidige fietsroutes niet helemaal meer aan de huidige eisen, zeker niet met de toename van het aantal elektrische fietsen. De vragen van GroenLinks zijn in behandeling.

Een voorbeeld van een fietssnelweg in het noorden van het land (Bron: RTV Noord)

Schoorsteenbrand in Kerkstraat

De Goorse brandweer is vanavond wederom uitgerukt voor een schoorsteenbrand, ditmaal bij een woning in de Kerkstraat. De brand was snel onder controle en met hulp van een hoogwerker wordt de schoorsteen schoongeveegd. Zaterdagavond werd de brandweer ook al gealarmeerd, toen betrof het een schoorsteenbrand aan de Kloosterlaan.

(meer…)

Magnoliaplein klaar voor buitenfitness

Het was een wens van bewoners van ’t Gijmink toen werd gesproken over de herinrichting van de buurt. Toestellen voor buiten-fitness op het Magnoliaplein. Nu is het zover en is het speelterrein nagenoeg klaar voor gebruik door jong en oud. Eerder werden er al nieuwe klim- en speeltoestellen geplaatst en is het voetbalveld ingezaaid. Welzijnsinstelling Salut gaat samen met bewoners nog een ‘hinkelpad’ aanleggen en een picknick-tafel plaatsen. Medio april zal het vernieuwde plein officieel worden geopend.

Auto te water na botsing

Een vrouw is aan het einde van deze ochtend met haar auto te water geraakt na een fikse botsing op de N346 richting Delden. Op de kruising bij Van de Riet raakte de bestuurster van een personenauto daarbij gewond en moest worden overgebracht naar het ziekenhuis. De andere bestuurder kwam met de schrik vrij. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren wordt onderzocht. Naast de politie en twee ambulances was ook de brandweer ter plekke om assistentie te verlenen. (Foto’s: Hof van Twente Fotografie).

(meer…)
Lief en Leed

SportZakelijk nieuws