Corona-enquête voor culturele instellingen

De gemeente Hof van Twente heeft een enquête online gezet voor culturele instellingen uit Goor en de overige kernen in de Hof waarin getoetst wordt welke impact de coronacrisis heeft gehad op de culturele organisaties en verenigingen. Het grootste deel van de geplande activiteiten moest worden geschrapt in het afgelopen jaar. De vragenlijst is er niet alleen voor instellingen die een subsidie van de gemeente krijgen. Er zijn al gesprekken geweest met meerdere culturele organisaties en de gemeente hoopt met de antwoorden op de gestelde vragen met name een goed beeld te krijgen van de financiële impact die corona heeft gehad tot op heden. De enquête is via deze LINK in te vullen. Dat kon nog tot 4 mei aanstaande.

Er ging veel niet door in het afgelopen jaar zoals het Bigband Festival in Goor

Auto rijdt sloot in op Zenkeldamshoek

Op bedrijventerrein Zenkeldamshoek is aan het begin van de avond een man met zijn auto de sloot in gereden. Dat gebeurde bij de rotonde bij de Klavermaten/Zomerweg. De automobilist reed rechtdoor op die rotonde en kwam daarna in de sloot terecht. De oorzaak is onbekend maar het vermoeden bestaat dat de bestuurder onder invloed was. Hij is met spoed met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Foto’s: Hof van Twente Fotografie.

(meer…)

Groene loper roept op tot het tellen van bijen…

Komende zaterdag 17- en zondag 18 april is weer de Nationale Bijentelling. De Groene Loper Hof van Twente vraagt aan iedereen om in actie te komen voor de wilde bij door ze te tellen. Van de 360 soorten wilde bijen die er in ons land voorkomen, is de helft bedreigd. En zonder die wilde bijen en hommels verdwijnt ook een deel van ons eigen voedsel, want deze zoemende beestjes zijn onmisbaar bij de bestuiving van veel eetbare gewassen voor mensen(kinderen). Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Aanmelden kan via deze LINK.

(meer…)

Nieuw huurbeleid op basis van inkomen

Viverion heeft samen met de aangesloten huurdersorganisaties nieuw huurbeleid ontwikkeld dat nu wordt gebaseerd op wat huurders kunnen betalen. Bij dat beleid staan de inkomenssituatie en de uitgave-patronen van huurdersgroepen voorop. Daarmee moet het voor Viverion mogelijk worden de woningvoorraad zo door te ontwikkelen dat er voor iedere groep huurders voldoende en betaalbare woningen kunnen worden aangeboden. In Goor is Huurdersbelang GBH betrokken bij de plannen. Secretaris Frits de Groot tekende daarvoor het convenant (foto).

(meer…)

Home of talents verlaagd drempel om online te lessen én theorie-examens bij De Waerdenborch

Om de drempel voor startende leerlingen tijdens de lockdown te verlagen is er bij Home of Talents tijdelijk geen opzegtermijn als blijkt dat de online-opzet na enkele lessen toch niet bevalt. Wie wel graag wil beginnen met dans of muzieklessen maar niet zeker weet of online cultuuronderwijs iets is kan zich eerst aanmelden voor een gratis proefles via de website van Home of Talents. Daarna kan een leerling tijdens de lockdown, zonder opzegtermijn, ook weer stoppen. Met speciale (examen)ontheffing van de gemeente Hof van Twente gaan de theorie-examens van 50 leerlingen van Home of Talents komende zaterdag wel door. De examens worden afgenomen in De Waerdenborch in Goor.

Kleding en Speelgoedhuys Mossendam weer geopend

Het Kleding en Speelgoed Huys op sportpark De Mossendam is weer geopend. Een aantal vrijwilligers heeft de accommodatie weer up to date gemaakt om met name voor de minima gratis kleding en speelgoed te verstrekken. Het Kleding en Speelgoedhuys, dat is aangesloten bij PAX kinderhulp, is ook voor anderen geopend. Deze worden wel gevraagd om een bijdrage te doen voor de inrichting van de winkel omdat de initiatiefnemers geen subsidie ontvangen en dus afhankelijk zijn van giften en donaties. Het Kleding en Speelgoedhuys is, voorlopig op afspraak, geopend op maandagochtend, woensdagochtend en vrijdagochtend van 09:00 uur tot 12:00 uur. In overleg zijn er andere afspraken mogelijk. Meer informatie via Facebook, Whatsapp: 06-14701954 of e-mail.

Stoorzender op De Whee: afstandsbedieningen en deurbellen weigeren dienst

Er is bij de politie melding gemaakt van een stoorzender in een aantal straten op De Whee. Daar werken sinds kort diverse afstandsbedieningen van auto’s en draadloze deurbellen niet meer. Inwoners van de Guido Gazellehof, de Carel van Manderhof, Potgieterstraat, Gorterstraat (foto), de Couperusstraat en de Brederostraat hebben last van de stoorzender. Het is onduidelijk waar de stoorzender zich bevind en die zoektocht kon nog wel eens een moeilijke worden. Het kan een bewuste actie zijn van potentiële inbrekers maar ook een draadloos apparaat dat ergens in die buurt is geïnstalleerd en de storing veroorzaakt.

(meer…)

Bladafval voor bodemverbetering met ‘een luchtje’

Gemeente Hof van Twente gaat bladafval gebruiken voor bodemverbetering. De van bomen gevallen bladeren worden door Gildebor verzameld en gefermenteerd tot bodemverbeteraar. Dit ‘ferment’ wordt gebruikt voor gemeentelijke plantsoenen en akkers van boeren uit de regio. Naast het blad ook het bermmaaisel gefermenteerd. Fermenteren is een proces waarbij blad wordt vermengd met bacteriën, kalk en klei. Vervolgens wordt het blad fijngemalen en in slurven gepompt (foto onder). Er komt dan geen zuurstof meer bij zodat het fermentatieproces begint. Dat proces duurt ongeveer drie maanden.

(meer…)

SP hekelt besluitvorming en communicatie rondom woonwagenlocaties

De lokale SP heeft bij monde van het Goorse raadslid Frank Stevens (foto) gehakt gemaakt van de manier waarop door het College is gekeken naar nieuwe woonwagenlocaties en de manier waarop dat naar de burgers is gecommuniceerd. In een lang betoog tijdens de raadsvergadering van gisteravond wilde Stevens weten hoe het kan dat er wordt geopteerd voor plekken waar tenminste vijf woonwagens op kunnen staan terwijl de voorkeur voor kleinschalig wonen met één of twee wagens eigenlijk de voorkeur geniet. “We hebben het over 9 belangstellenden die ook zelf hebben aangegeven het liefst in klein verband in 2 tot maximaal 4 wagens, met eigen families samen te willen wonen. Ik snap ‘m even niet meer…” Stevens vindt het onbegrijpelijk dat mede daarom veel locaties zijn afgevallen.

(meer…)

Bewoners kunnen meedenken over wonen ‘op Stoom’


Gorenaren krijgen de kans om mee te denken over de herontwikkeling van het TSB-terrein dat door de gemeente is aangekocht. In de komende jaren wordt dat een nieuw stadspark met woningen en recreatie. Allereerst zullen er woningen worden gebouwd en daarover kunnen inwoners meebeslissen. Er is op de speciale site van ‘Goor op Stoom’ een enquête geplaatst waar ook ideëen worden gevraagd voor de nieuwbouwwoningen en de buitenruimte. Ook kunnen mensen die in aanmerking willen komen voor een woning zich aanmelden. Dat kan door HIER te klikken. Op de site staat ook een fraaie video met beelden vanuit de lucht. Deze is via deze LINK te bekijken.