PvdA wil wachttijd voor aanvragen WMO verkorten

De lokale Partij van de Arbeid wil dat het College van B&W iets gaat doen aan de lange wachttijd die er is als er een aanvraag wordt gedaan voor een voorziening uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Fractievoorzitter Fred Rijkens heeft signalen ontvangen dat die wachttijd vaak 8 tot 10 weken is plus de zes weken die het College wettelijk heeft om een aanvraag te beoordelen. “Mensen moeten in dat geval zo’n vier maanden wachten en dat is in veel gevallen niet mogelijk”.

Fred Rijkens

Rijkens wil ook weten waarom dat niet aan de orde is geweest tijdens de laatste raadsvergadering. “We pleiten bovendien in dat geval voor ambtelijke besluitvorming. Dat houdt in dat een ambtenaar gewoon besluit om de voorziening goed te keuren en dat achteraf maar bekeken moet worden of iemand er echt recht op heeft. Wij horen nu verhalen van mensen met ernstige ademhalingsproblemen die mogelijk tot maart of april zouden moeten wachten op een scootmobiel en dat vindt mijn fractie onacceptabel.” aldus Rijkens.

Gerelateerde berichten