PvdA wil wachttijd voor aanvragen WMO verkorten

De lokale Partij van de Arbeid wil dat het College van B&W iets gaat doen aan de lange wachttijd die er is als er een aanvraag wordt gedaan voor een voorziening uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Fractievoorzitter Fred Rijkens heeft signalen ontvangen dat die wachttijd vaak 8 tot 10 weken is plus de zes weken die het College wettelijk heeft om een aanvraag te beoordelen. “Mensen moeten in dat geval zo’n vier maanden wachten en dat is in veel gevallen niet mogelijk”.

Fred Rijkens

Rijkens wil ook weten waarom dat niet aan de orde is geweest tijdens de laatste raadsvergadering. “We pleiten bovendien in dat geval voor ambtelijke besluitvorming. Dat houdt in dat een ambtenaar gewoon besluit om de voorziening goed te keuren en dat achteraf maar bekeken moet worden of iemand er echt recht op heeft. Wij horen nu verhalen van mensen met ernstige ademhalingsproblemen die mogelijk tot maart of april zouden moeten wachten op een scootmobiel en dat vindt mijn fractie onacceptabel.” aldus Rijkens.

Gerelateerde berichten

  • Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting9 november 2016 Kritiek op informatievoorziening college, wel unanieme steun voor begroting Een lange vergadering over de begroting van 2017 gistermiddag- en avond in het Goorse gemeentehuis. Daarin werden de verschillende speerpunten behandeld en was er in eerste aanleg kritiek […]
  • PvdA zegt vertrouwen op in College van B&W3 augustus 2018 PvdA zegt vertrouwen op in College van B&W De lokale PvdA-fractie is helemaal klaar met het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hof van Twente. Aanleiding is de besluitvorming en communicatie rondom de […]
  • PvdA wil maatregelen Herman Heijermanstraat19 november 2019 PvdA wil maatregelen Herman Heijermanstraat PvdA wil dat er maatregelen worden genomen om het kruispunt op de Heijermanstraat met de Laarstraat veiliger te maken Goor. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat is gebleken dat dat het […]
  • PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor16 oktober 2017 PvdA wil meer geld voor ’t Doesgoor De lokale PvdA wil dat 't Doesgoor toch meer financiële middelen krijgt dan de 70.000 euro die de wijkvoorziening nu jaarlijks krijgt en wil dat wethouder Harry Scholten uitvoering geeft […]
  • PvdA wil datum instellen twee-richtingsverkeer Molenstraat12 mei 2020 PvdA wil datum instellen twee-richtingsverkeer Molenstraat De PvdA in de Hof van Twente wil vanavond, tijdens de online-raadsvergadering, duidelijkheid over de termijn waarop de Molenstraat in Goor weer wordt opengesteld in twee richtingen. […]