Scholen-volleybaltoernooi in de kerstvakantie in de sporthal

Net zoals vorig jaar wordt er door volleybalvereniging Dynamiek het scholentoernooi georganiseerd in de kerstvakantie. Dat gebeurt in Sporthal De Mossendam op vrijdag 3 januari aanstaande. Het toernooi is voor leerlingen van de basisscholen uit de groepen 3 tot en met 8 en de brugklassers van De Waerdenborch. Opgeven kan via het mailadres jeugdcommissie@nulldynamiekgoor.nl. Bij de opgave moet de naam van de school, de namen van de teamleden en in welke klas je zit én de naam, telefoonnummer en mailadres van de teamleider worden vermeld. Het toernooi is op deze 3e januari van 11:00 uur tot 14:00 uur.