PvdA geschrokken van WMO-zorg(wekkend)

De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de WMO-zorg in Goor en omgeving. Dit blijkt uit onderzoek, welke eind vorig jaar is uitgevoerd. Over de wachttijd voor indicatie en verkrijging van hulmiddelen, die soms oploopt tot enkele maanden, heeft de PvdA al eerder aan de bel getrokken, maar er is meer aan de hand volgens de partij. Zo is de PvdA geschrokken over de handelswijze van het ambtsapparaat.


De PvdA is enorm geschrokken van de cultuur binnen de gemeente zoals cliënten deze ervaren. De negatieve ervaringen variëren van onbereikbaarheid van ambtenaren tot het ontbreken van waarneming bij afwezigheid of het adequaat overdragen van dossiers. Het zogenaamde ‘terugbelverzoek’ wordt in veel gevallen niet opgevolgd. Ook de digitale toegang via de website is voor veel oudere inwoners met een hulpvraag een barrière. In bijna alle gevallen ontbreekt de nazorg, bijvoorbeeld in de vorm van een telefoontje (‘hoe gaat het nu met u?’).

Een bron van ergernis is de overbodige herindicatie. Inwoners met een chronische aandoening, die vaak alleen maar verslechtert in de loop van de tijd, worden onnodig geherindiceerd. Het komt zelfs voor dat iemand die al een indicatie heeft, opnieuw door de molen moet omdat de gezinssituatie verandert. Het kost nodeloos tijd, geld en is zeer frustrerend voor de cliënt. De OvdA heeft vragen gesteld over de kwestie.

Gerelateerde berichten

  • 163 partijen leveren zorg in de Hof8 oktober 2018 163 partijen leveren zorg in de Hof De gemeente  Hof van Twente heeft samen met de gemeente Almelo 163 nieuwe zorgcontracten afgesloten die in 2019 en 2020 ingaan voor het leveren van ondersteuning aan inwoners voor Wmo en […]
  • Geen ‘compliment’ meer voor Goorse mantelzorgers9 april 2015 Geen ‘compliment’ meer voor Goorse mantelzorgers Het zogenoemde Mantelzorgcompliment voor Gorenaren die hulpbehoevenden in hun eigen omgeving verzorgen wordt niet meer uitgekeerd. Tot nu toe hadden de mantelzorgers nog recht op een […]
  • PvdA wil wachttijd voor aanvragen WMO verkorten3 december 2019 PvdA wil wachttijd voor aanvragen WMO verkorten De lokale Partij van de Arbeid wil dat het College van B&W iets gaat doen aan de lange wachttijd die er is als er een aanvraag wordt gedaan voor een voorziening uit de Wet […]
  • Andere aanpak huishoudelijke ondersteuning vanaf 20182 april 2017 Andere aanpak huishoudelijke ondersteuning vanaf 2018 Inwoners die huishoudelijke hulp krijgen via de gemeente via het WMO krijgen in de loop van 2017 bezoek van een medewerker van de gemeente. Samen wordt bekeken welke ondersteuning […]
  • SP wil minima helpen met de was19 december 2016 SP wil minima helpen met de was De lokale afdeling van de Socialistische Partij wil dat er een regeling komt waarbij mensen die moeten rondkomen van een minimum-inkomen worden geholpen met het doen van de was. Uit een […]