Minder vuurwerkschade in de Hof

Er is tijdens de afgelopen jaarwisseling minder schade aangericht in Goor en omgeving dan vorig jaar. Er was toen een gemeentelijke schadepost van meer dan 15.000 euro. Dit jaar is dat iets meer dan 5.000 euro maar dat kan nog wel fors oplopen omdat de schade aan straatkolken niet is meegenomen omdat deze zich later pas openbaart. GroenLinks-fractievoorzitter William Sanchez wil desondanks dat er paal en perk wordt gesteld aan de vuurwerkoverlast rondom de jaarwisseling in Goor en omgeving de Hof van Twente.

Nu er een landelijk verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen op handen is wil hij ook dat hier maatregelen worden getroffen zonder dat hij daarbij pleitte voor een algeheel verbod. Burgemeester Ellen Nauta gaf in haar antwoord aan dat zij graag verder wil praten met de raad over de consequenties van een mogelijk landelijk vuurwerkverbod. „Ik vind dat de gemeenteraad aan zet is als het gaat om hoe we met vuurwerk omgaan. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met carbidschieten?” aldus de burgermoeder. De klachten rond vuurwerkvrije zones en de overlast voor dieren is Groen Links een doorn in het oog.

Gerelateerde berichten