Gemeente geeft groen licht voor nieuwbouw Lidl

De gemeente Hof van Twente heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een nieuwe Lidl-supermarkt aan de Kerkstraat. Hoewel de gemeente de supermarkt liever op de huidige plek houdt, zijn er wettelijk geen mogelijkheden om de vergunning te weigeren. Wethouder Meulenkamp: “We zijn met alle betrokken partijen in gesprek. Ons uitgangspunt daarbij is dat de Lidl op de huidige plek blijft aan het Weversplein, dat sluit ook aan bij de centrumvisie die er ligt. Maar daarvoor moet er overeenstemming zijn tussen alle partijen.” Er is veel weerstand van buurtbewoners tegen de komst van een vestiging van de Duitse supermarktketen.

archieffoto van de plek waar een nieuwe Lidl-supermarkt moet verrijzen

Lidl had al vergunning om te bouwen op de voormalige plek van de Rabobank. In die vergunning wordt uitgegaan van laden en lossen aan de Wheeme. De plek van laden en lossen staat nog ter discussie: Of aan de Wheeme, of aan de Kerkstraat. Voor beide uitrit-vergunningen lopen rechtszaken bij de Raad van State. De Lidl heeft, vooruitlopend op die uitspraken, een nieuwe bouwvergunning aangevraagd voor het geval dat het laden en lossen aan de Kerkstraat moet gebeuren. Hiervoor zijn volgens de gemeente geen weigeringsgronden, zodat deze vergunning verleend moet worden.