Hof van Twente doet bieding van 30% duurzame energie in 2030

Het college van B&W in de gemeente Hof van Twente stelt aan de gemeenteraad voor om te streven naar een aandeel van 30% aan de opwek van schone energie in 2030. Dat is de bijdrage aan de Regionale Energiestrategie (RES) die wordt opgesteld voor de regio Twente. De zogenoemde Startnota Energiestrategie Twente is voor instemming toegestuurd naar alle gemeentes. maar het college van de Hof van Twente vindt dat deze onvoldoende aansluit bij de manier waarop er op dit punt gewerkt wordt in de Hof. Wethouder Wim Meulenkamp: “Termen als ‘concentratiegebieden’ en het ‘informeren van inwoners’ in plaats van het betrekken van inwoners passen niet bij onze aanpak.”

Volgens het landelijke Klimaatakkoord moet in 2030 30% van de gebruikte energie duurzaam zijn opgewekt. Afspraken uit dat Klimaatakkoord worden uitgewerkt in Regionale Strategieën (RES). Hierin wordt ook de opgave van duurzame opwek verdeeld over de verschillende regio’s. Afgesproken is dat de 14 Twentse gemeenten voor 1 april een besluit nemen over de startnota en een concept-bieding doen over de hoeveelheid energie die iedere gemeente in 2030 duurzaam op kan wekken. In de raadsvergadering van de gemeente Hof van Twente wordt dit op 3 maart besproken.

De PvdA heeft bij monde van fractievoorzitter Fred Rijkens al gereageerd en wil dat de regio een onafhankelijk onderzoek doet naar de mogelijkheden die de Twentse steden hebben om hun eigen bijdrage te leveren aan het Twentse duurzaamheidsaanbod. Rijkens vreest dat de grote Twentse steden de 30% niet gaan halen en vreest daardoor dat de druk verlegd wordt naar het platteland.