Energiefonds voor MKB-ondernemers

Het college van B&W van de gemeente Hof van Twente wil een lokaal fonds opzetten onder de naam ‘Energiefonds Hof van Twente’. Met dit Energiefonds wil de gemeente leningen verstrekken aan MKB-ondernemers om hen te ondersteunen bij het verduurzamen van vastgoed. Het college stelt de gemeenteraad voor om het Energiefonds te vullen met een bedrag van € 400.000 . De gemeenteraad vergadert hierover op 3 maart. Het gaat om leningen tussen de € 5000 en € 50.000,- expliciet voor verduurzaming, waarbij de ondernemer zelf tussen de 50% en 75% financiert, afhankelijk van het bedrag dat hij wil lenen.

Gerelateerde berichten