De wethouder, nee de burgemeester

Hij is weer in de pen geklommen onze kritische burger: Carel Groothengel.

Open brief

De wethouder, nee de burgemeester:

Ik ondersteun vaak mensen die of met de WMO of met de bijstand te maken hebben en om eerlijk te zijn dat valt me niet mee als oud-ambtenaar Sociale Zaken. Ik vind de houding van de gemeentelijke organisatie naar de berichten van de PvdA over de kwaliteit van de WMO dan ook niet verbazend.

Er is sprake van gekwetstheid omdat men vindt dat er sprake is van grote toewijding en inzet. De nieuwsgierigheid vanuit de organisatie over waar het dan, ondanks die betrokkenheid, het toch mis lijkt te gaan ontbreekt. De burgemeester wordt dan in stelling gebracht met de quote: “Het is niet zo negatief als wordt geschetst”. Daarmee wordt getracht om de angel uit het geschetste verhaal te halen. Onze burgermoeder sust de zaak en eenieder kan weer gaan slapen. Ik denk dan weer aan een incident van vele jaren terug. Inwoners van Goor hadden contact gezocht met de fractie van de PvdA over een schrijnende situatie die volledig uit de hand was gelopen. De landelijke Ombudsman had de gemeente forse verwijten gemaakt maar ondanks dat stond men voor de rechter in Zwolle. Toen de PvdA deze zaak aankaartte werd eerst ontkend en toen toegedekt. Het probleem werd vervolgens door de burgemeester opgelost. De rechtszaak werd onmiddellijk gestopt. Deze mensen kregen het advies om niet verder met de PvdA te praten en op vragen van de PvdA in de Raad werd die partij stevig in de hoek van eeuwige zeurpieten geplaatst. De gemeente zat volledig fout in dit dossier en de Ombudsman was simpelweg genegeerd. Vraag blijft alleen of dit probleem is opgelost of dat de problematiek is aangepakt. Ik denk en vrees dat toen het eerste is gebeurd.

Nu zien ik dezelfde reflex. Eerst volgt er volledige ontkenning en als er dan toch een reëel verhaal komt verdwijnt de wethouder uit beeld (verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering) en verschijnt de burgemeester in beeld. Er blijkt toch wel iets te zijn zo vertelt de burgemeester en men werkt hard aan de oplossing (???). Het is echt lang niet zo erg als de PvdA beweert. En de vervolgstap is kleiner maken, probleempje oplossen en een kritische partij in de hoek zetten en “weg is het vlekje” tot het volgende feit over misschien 5 jaar weer eens boven tafel komt. Dat de burgemeester zich laat verleiden tot dit soort acties is met goede bedoelingen. Ik ga er van uit dat ze daadwerkelijk in zo’n individueel geval ingrijpt maar structureel doet ze niets. Ik heb via via al eens gehoord dat ze zelf aangaf de ambtenaren niet in de hand te hebben. De oorzaak daarvoor is dat ze eigenlijk gericht is op het beperken van de imagoschade voor de gemeente en onvoldoende door heeft dat ze met dit gedrag echte oplossingen in de weg staat. Maar ze staat wel de oppositie in de weg die in de Raad heeft gevraagd om een ander systeem (het zogenaamde omgekeerd toetsen). Dat kreeg weliswaar de steun van de hele raad maar het komt er nooit. Ik stel voor dat voortaan toch maar de verantwoordelijk wethouder dit soort zaken oplost en dat de burgemeester niet meer in de weg gaat staan maar zich toch meer opstelt naar een gemeenteraad die in dit soort situaties vrijwel altijd aan het kortste eind trekt. Nogmaals ik ondersteun mensen die aangewezen zijn op WMO en bijstand en ik stel vast dat het echt niet meevalt. Bij een eerder ingezonden stuk van mij heeft de redacteur van Tubantia om reactie van de wethouder gevraagd en toen was zijn reactie dat het een eenmalig iets was. Op dit moment heb ik zelfs mensen die met naam en toenaam in de pers willen om aan te tonen hoe het werkelijk bij de WMO en de (bijzondere) bijstand toegaat. Ik heb zelfs reacties van ex-ambtenaren of voormalig inleen die aangeven dat de werkdruk te hoog is. De ambtenaren neem ik niks kwalijk maar degenen die de verantwoordelijkheid hebben en dat is in eerste instantie het College van burgemeester en wethouders.

Onlangs heeft de wethouder toegegeven dat er een grote achterstand was in de behandeling van de aanvragen WMO. Een keer in de drie weken is er een raadsvergadering. De wethouder had in al die voorliggende maanden voldoende de tijd gehad om de Raad in te lichten. Daar is het agendapunt “actieve informatieplicht college” het juiste punt om de Raad de informeren. Nu de wethouder dit verzuimd heeft moet men niet de PvdA-fractie als negatief wegzetten.

Ik ben zelf 45 ambtenaar geweest en heb ook situaties meegemaakt met achterstanden. Toentertijd had het Ministerie een grotere vinger in de pap en bij dit soort achterstanden en problemen moest de gemeente een herstelplan maken. Daarin moest worden beschreven hoe de gemeente het probleem zou gaan oplossen. De Raad werd vaak tijdig gekend in dit soort zaken omdat er extra budget moest worden vrijgemaakt. Ik mis deze constructie helemaal in dit verhaal. Dat de gemeenteraad dit allemaal langs zicht heen laat gaan vind ik verontrustend. Voor mijn gevoel heeft de partijpolitiek een grotere waarde als het belang van de inwoners van de gemeente Hof van Twente. Per saldo vind ik dat zeer kwalijk.

Carel Groothengel,
Volger van raadsvergaderingen en schaduwfractielid PvdA Hof van Twente

Gerelateerde berichten

  • Groothengel over transparantie en communicatie11 juli 2017 Groothengel over transparantie en communicatie Carel Groothengel is weer eens in de pen geklommen om zijn visie te geven op de politiek in Goor en de overige kernen. Deze keer schrijft hij in een open brief aan deze site over […]
  • Ingezonden brief Carel Groothengel1 oktober 2018 Ingezonden brief Carel Groothengel Hij klimt geregeld in de pen om zijn licht te laten schijnen over de gebeurtenissen in 't Twentse Haagje: Raadslid Carel Groothengel.  Ook vandaag heeft hij dit weer gedaan voor […]
  • Minister stuurt Groothengel brief, bomenkap mag doorgaan6 september 2018 Minister stuurt Groothengel brief, bomenkap mag doorgaan Ze ondertekende de brief zelf. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken antwoordde persoonlijk op het verzoek van Gorenaar Carel Groothengel om de massale kap van monumentale eiken […]
  • Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden30 oktober 2019 Afvaldump blijft de gemoederen bezig houden De invoering van Diftar wordt dan door de gemeente Hof van Twente als uiterst succesvol gezien, de toename van het dumpen van afval bij de milieupleinen in Goor kan er niet los van worden […]
  • Brief naar provincie en minister: Schors bomenkap in zijn geheel18 juli 2018 Brief naar provincie en minister: Schors bomenkap in zijn geheel Eén van de vaste brievenschrijvers aan deze site zoekt het nu wat hogerop. Carel Groothengel heeft een epistel verzonden aan deze site waarvan ook exemplaren zijn verstuurd aan de […]