Goor Collectief en Stadsraad willen per direct twee-richtingsverkeer in Molenstraat

Ondernemersvereniging Goor Collectief en de Goorse Stadsraad willen dat de éénrichtingssituatie in de Molenstraat per direct wordt opgeheven en dat het vrachtverkeer, om de bewoners tegemoet te komen, per direct wordt geweerd. Dit staat in een open brief die door de partijen is verspreid. De verlegging van de Bunschotenstraat laat volgens hen veel te lang op zich wachten waardoor er nu een maatregel genomen moet worden die twee-richtingsverkeer mogelijk moet maken. De open brief is hieronder te lezen.

In sept 2018 hebben we met de partijen, gemeente, Stadsraad, Goor Collectief en aanwonenden, afgesproken, en vastgelegd, dat er een nieuwe weg wordt aangelegd om de Molenstraat te ontlasten als er weer 2ri-verkeer wordt ingesteld. Ook is afgesproken dat indien verlegging van de DJ Bunschotenstraat te lang op zich laat wachten, wordt bekeken op welke wijze het eindresultaat gerealiseerd kan worden.

De eerste stap inzake de verwerving van de gronden ging erg snel, het vervolg laat lang op zich wachten. In de tussentijd werd ons meermaals gevraagd om het nog even de tijd te geven, wat wij ook gedaan hebben.

Voor ons is het nu, ruim 1,5 jaar later en zo’n 5 jaar na invoering van het één-richtingsverkeer in de Molenstraat, zaak dat het eindresultaat, twee-richtingsverkeer in de Molenstraat, bereikt moet worden en dat kan ons inziens alleen door dezestraat in de huidige situatie open te stellen voor twee richtingen.

Zoals afgesproken kan, om de mensen in de Molenstraat tegemoet te komen, het weren van het zware vrachtverkeer uit de Molenstraat dan ook per direct ingaan.

Zowel de Stadsraad, als Goor Collectief, maar ook alle andere betrokkenen en inwoners van Goor hebben zich erg welwillend, coulant en constructief opgesteld. De diverse achterbannen en ondertussen heel Goor roeren zich flink. Daarom is nu de gemeente, met spoed, aan zet.

Participatie heeft ervoor gezorgd dat iedereen kon meepraten bij het maken van de plannen, maar participatie vraagt ook om het nakomen van afspraken en toezeggingen.

Kortom: Per direct Molenstraat open in twee richtingen en het vrachtverkeer weren.

Gerelateerde berichten