Afsluitende deel sanering Gijmink valt 3 miljoen duurder uit

De kosten ven het laatste deel van de Goorse wijk ’t Gijmink zijn 3 miljoen hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. De totale projectkosten bedroegen € 45,5 miljoen. Er is besloten om voor deze extra kosten een beroep te doen op zogenoemde provinciale reserve bodemsanering. Eind vorig jaar is de laatste hand gelegd aan het grootschalige bodemsaneringsproject waarin in een tijdsbestek van in totaal 14 jaar de grond en dan 1000 woningen zijn gesaneerd in twee achtereenvolgende deelprojecten.

Bij zo’n 550 koopwoningen is in de afgelopen jaren ook de bodem gesaneerd op kosten van de overheid. In vier gevallen is geen overeenstemming bereikt met grondeigenaren en is er niet gesaneerd. De hogere kosten hebben te maken met de langere duur waarin gewerkt moest worden. Ook het behoud van de monumentale eiken in de Gondalaan en Oude Haaksbergerweg hebben tot hogere saneringskosten geleid.