Petrus en Pauluskerk pas vanaf 11 juli open

De Goorse Petrus en Pauluskerk gaat, in tegenstelling tot de Hofkerk, pas vanaf vanaf juli weer open. Volgens het Parochiebestuur is de regelgeving rondom de Corona-maatregelen complex en vraagt de invoering veel voorbereiding en overleg met de vrijwilligers. Met ingang van het weekend van 4 en 5 juli zullen er in de kerken van de Heilige Geest-parochie weer openbare vieringen worden gehouden waarbij 100 mensen per viering aanwezig kunnen zijn. Gorenaren moeten dan wel naar Delden voor eucharistie-vieringen. Voor gebedsvieringen gaat de Goorse katholieke kerk aan de Hengevelderstraat een week later, vanaf 11 juli, weer open.