‘Beledigende opmerkingen Fred Rijkens’

De ingezonden brief van PvdA-voorman Fred Rijkens, die pleitte voor een woonwagenstandplaats op de Kevelhammerhoek, heeft in die wijk ook de nodige tongen los gemaakt. Toos Hamers-De Vos, één van de bewoners, heeft zich geërgerd aan de brief die vorige week op onze site te lezen was en kwam met een reactie in een ingezonden brief die hieronder te lezen is…

Meestal houd ik wel mijn mond en laat ik me nogal eens overschreeuwen door figuren die denken dat ze altijd gelijk hebben. Niet direct grof op de ander reageren is namelijk ook een kwestie van innerlijke beschaving en niet afhankelijk van een woonplek.

Dit keer ben ik echter zo verontwaardigd over de, naar mijn mening beledigende, generaliserende en stigmatiserende, opmerkingen van Fred Rijkens over de bewoners van de Kevelhammerhoek vorige week, dat ik nu als bewoner van deze wijk mijn mond maar open trek.

Bij mij bestaat het vermoeden dat in genoemd artikel sprake is van een diepgeworteld gevoel van rancune tegen een groep mensen die allemaal over een kam worden geschoren (met uitzondering van misschien een paar vrienden van Fred Rijkens) en waarvan klakkeloos wordt aangenomen dat de meesten louter op hun eigenbelang uit zijn. Wat weet men daar eigenlijk van?

Daarnaast is het een teken van zwakheid als er politie-uitspraken aangehaald moeten worden om je eigen gelijk te versterken. Van de politie is het naar mijn mening niet correct dat ze zich over deze zaak in het openbaar zo uitlaat. De politie is er voor ons allemaal.

Ieder weldenkend mens kan begrijpen dat het gemeente-plantsoen grenzend aan de Kevelhammerhoek, evenals veel andere straten en buurten, geen geschikte plaats is om een vaste woonwagenplek naar de eisen van deze tijd te creëren. Overigens betalen alle inwoners mee aan ons mooie gemeente-plantsoen, maar kan iedereen er tot nu toe gelukkig ook volop vrijelijk van genieten.

Verder is er ook nog zoiets als een gemeentelijk bestemmingsplan. Je kunt in het park of elke andere straat in Goor ook niet zomaar een patatzaak of schoenwinkel beginnen. Of je nu in de Kevelhammerhoek of op het Gijmink woont doet niet ter zake. Hier zijn regels en wetten voor.

Mevrouw Wolters ken ik niet persoonlijk, maar het is een grondrecht voor deze bewonersgroep dat de gemeente Hof van Twente hiervoor permanente plaatsen beschikbaar dient te stellen. Dat staat ook in de wet! Het is nalatig dat de gemeenteraad in al die jaren hiervoor nog steeds niet heeft gezorgd en dat bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid hier niet adequater op in is gesprongen. Nu probeert men over de hoofden van de mensen in de Kevelhammerhoek hun gram te halen, terwijl de woonwagenbewoners ook op eerdere plaatsen, om wat voor reden dan ook, niet welkom waren.

Van harte hoop ik dat de gemeenteraad snel een goede woonplek met de juiste voorzieningen gaat aanwijzen, zodat ook de betreffende mensen plezierig kunnen wonen en deze kwestie, na vele jaren praten maar niets doen, eindelijk afgesloten kan worden.

Toos Hamers- de Vos

Gerelateerde berichten