Gratis ‘witte pakken’ voor inwoners die eigen schuurdaken saneren

Wie zelfstandig of met buurtbewoners het asbestdak van de eigen schuur haalt krijgt van de gemeente Hof van Twente ondersteuning in de vorm van beschermende kleding, plastic voor het inpakken en een kado in de vorm van een insektenhotel. Dit in het kader van de week van de asbestvrije schuur die vandaag is begonnen en tot en met 11 oktober duurt. Inwoners van de Hof die een asbestdak hebben dat kleiner is dan 35 vierkante meter kunnen zich deze week aanmelden. Bij de eerste 5 buurten die zich aanmelden, zorgt de gemeente ervoor dat het asbest wordt opgehaald.

Hof van Twente doet mee in samenwerking met Buurkracht omdat nog steeds veel schuurtjes binnen de Hof asbestdaken hebben. Uit een enquĂȘte onder eigenaren van een asbestdak in Hof van Twente blijkt dat 77,8% van de mensen met een asbestdak van plan is dat te verwijderen en dat 53% van de mensen dat graag in buurtverband wil doen. Aanmelden kan via deze LINK.