OZB met 10% omhoog

De gemeente Hof van Twente wil de Ontroerend Zaak-belasting (OZB) met maar liefst 10% extra te verhogen. Door het landelijke beleid moet lokaal fors worden bezuinigd. Volgens wethouder Harry Scholten (foto midden) zo’n 2 miljoen euro. “We hebben te maken met andere tijden. Er wordt steeds meer gevraagd van inwoners, maar ook van gemeenten. We krijgen wel steeds meer taken, maar niet de bijbehorende ‘knaken’. Daardoor moeten we onze uitgaven elk jaar verder terugdringen.” De komende jaren zal de gemeente ook moeten snijden in het voorzieningenniveau en de dienstverlening moeten versoberen.

Wethouder Scholten: “Dat is erg vervelend, maar ook nodig om voorbereid te blijven op de toekomst. Doordat we jarenlang voorzichtig hebben begroot kunnen we nog rondkomen. Maar wat ons betreft is de grens nu wel
bereikt. Als we nog dieper moeten snijden, tasten we het basisniveau aan waar we als gemeente voor staan. Dat willen we absoluut niet. We blijven dan ook, samen met andere gemeentes, flink aandringen op compensatie door het Rijk.”

Het college van B&W heeft de nieuwe programma-begroting als voorstel aangeboden aan de gemeenteraad. Die vergadert hierover
op maandag 2- en woensdag 4 november. Daarin wordt voorgesteld om zeven ton te bezuinigen op de kosten voor het beheer van de openbare ruimte, De bestaande bezuinigingstaakstelling op de gemeentelijke organisatie wordt verhoogd met € 100.000. Daarnaast zullen volgend jaar de gemeentelijke subsidies niet worden geïndexeerd, wat € 150.000 op moet leveren.

Datzelfde geldt voor alle materiële uitgaven (€ 245.000). De uitgaven binnen het sociaal domein worden verlaagd met € 100.000, onder meer door bij de huishoudelijke hulp (Wmo) geen strijkvoorziening meer te vergoeden en de wasverzorging alleen nog maar als algemene voorziening aan te bieden.

“Tot slot zien we ons genoodzaakt om de OZB met 10% (extra) te
verhogen” besluit wethouder Scholten het persbericht: “De gevolgen van dit maatregelenpakket zullen voor iedereen merkbaar en zichtbaar zijn. We hebben geprobeerd de lasten zo evenwichtig mogelijk te spreiden, want we willen een gemeente blijven met een sociaal gezicht en maatschappelijke sport- en welzijnsvoorzieningen waar onze inwoners graag blijven komen.”
Want dat is wat Hof van Twente een hechte gemeenschap maakt.”

Gerelateerde berichten

  • PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen2 november 2020 PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen De partij van de Arbeid heeft nu al besloten om tegen de programma-begroting voor 2021 te stemmen. De aangekondigde zeer forse bezuinigingen zijn de sociaal democraten een doorn in het […]
  • Vrees voor begrotingsproblemen bij gemeente15 juni 2020 Vrees voor begrotingsproblemen bij gemeente Het wordt voor financieel wethouder Harry Scholten (foto) nog een hele klus om later dit jaar een sluitende begroting van de gemeente Hof van Twente te kunnen presenteren. Dit schrijft […]
  • Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting13 oktober 2017 Geen extra geld voor Doesgoor in programmabegroting Er komen geen extra financiële middelen voor wijkvoorziening 't Doesgoor in het komende jaar als het aan het college van B&W van de gemeente Hof van Twente ligt. Die presenteerde […]
  • Stadsraad stuurt gepeperde brief naar college en raad16 december 2016 Stadsraad stuurt gepeperde brief naar college en raad De Goorse Stadsraad heeft een brief gestuurd naar het college van B&W en de gemeenteraadsleden. Daarin wordt boosheid geuit over de raadsbrief die eerder door wethouder Scholten is […]
  • Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W7 oktober 2016 Windenergie blijft speerpunt voor college van B&W Er is veel over te doen maar het college van B&W wil sowieso doorgaan met de ambitie om te komen tot een volledig duurzame gemeente in 2035. In de programmabegroting voor volgend jaar […]