“Begrotingsvergadering is een farce…”

Het zal veel gevolgen hebben voor de inwoners van Goor en de overige kernen in de Hof: de programma-begroting voor 2021 zal leiden tot grote lastenverzwaring voor de burgers. Normaliter levert dit veel discussie op tussen coalitie en oppositie maar dat is dit jaar allemaal anders. De aangekondigde bezuinigingen worden gesteund door een meerderheid want CDA en VVD zijn voor. Alle andere raadsfracties hebben grote bedenkingen maar staan, niet in de laatste plaats door Corona, buitenspel. Zo constateert, na PvdA-voorman Fred Rijkens, ook oud D66-raadslid Gerard Willems uit Goor in een schrijven aan deze site…

“Er is, buiten burgemeester Nauta en de secretaris, niemand aanwezig in de raadszaal behalve Burgemeester Nauta. Collegeleden en raadsleden zitten allemaal thuis op hun zolderkamertje. Dit geeft een hele andere sfeer en afspraken binnen de vergadering, zeker nu ook de begroting voor 2021 op de agenda staat. Want hoe ga je nu een motie indienen en hoe wordt er gestemd? Vanavond heeft één van de belangrijkste vergaderingen van het jaar, begroting 2021, plaats. Voor de gewone inwoner van de Hof betekent dit: hoeveel gaat de gemeentelijke belasting omhoog. Houdt u maar rekening met bijna 8%… ” waarmee hij aangeeft dat de kaarten allang geschud zijn en de vergadering dus een farce is.

Gerelateerde berichten

  • Begroting blijft knagen aan oppositie16 november 2020 Begroting blijft knagen aan oppositie De kogel is al door de kerk en door de steun van CDA en VVD is de programma-begroting voor 2021 aangenomen. Toch hoopt de rest van de fracties in de gemeenteraad van Hof van Twente dat er […]
  • PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen2 november 2020 PvdA gaat tegen programma-begroting stemmen De partij van de Arbeid heeft nu al besloten om tegen de programma-begroting voor 2021 te stemmen. De aangekondigde zeer forse bezuinigingen zijn de sociaal democraten een doorn in het […]
  • Vrees voor begrotingsproblemen bij gemeente15 juni 2020 Vrees voor begrotingsproblemen bij gemeente Het wordt voor financieel wethouder Harry Scholten (foto) nog een hele klus om later dit jaar een sluitende begroting van de gemeente Hof van Twente te kunnen presenteren. Dit schrijft […]
  • Nepnieuws20 november 2019 Nepnieuws Carel Groothengel, die regelmatig op deze site zijn licht werpt op lokale zaken, is ook een fanatiek volger van de raadsvergaderingen in het gemeentehuis en schaduwfractielid van de PvdA. […]
  • OZB volgend jaar omhoog, rioolheffing wat lager10 oktober 2019 OZB volgend jaar omhoog, rioolheffing wat lager De Ontroerend Zaak Belasting (OZB) gaat volgend jaar met 10% omhoog. Die verhoging komt bovenop de 3,1% indexatie. Dat staat in de programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor […]