CDA wil geen verbod op carbid-schieten

Nu een algemeen vuurwerkverbod voor de komende jaarwisseling vanwege het Corona-virus, gisteren werd aangenomen door de Tweede Kamer, rijst de vraag of dat verbod ook geldt voor het traditionele carbid-schieten dat ook in Goor veel wordt gedaan op oudejaarsdag. Het CDA in de raad van de gemeente Hof van Twente, wil dat die traditie in stand wordt gehouden en heeft daarom gevraagd of burgemeester Nauta, als bestuurslid van de Veiligheidsregio Twente, bereid is om het carbid-schieten daar op de agenda te krijgen en te pleiten voor een uitzondering.

De veiligheidsregio’s IJsselland en Noord- en Oost-Gelderland hebben daarin al aangegeven dat zij het carbid-schieten zullen toestaan. Gisteren werd een algeheel- en landelijk vuurwerkverbod afgekondigd voor de komende jaarwisseling. Het afsteken van knalvuurwerk was al verboden. De Twentse burgemeesters nemen komende week een beslissing over het carbid-schieten.