Oppositie wil inzet ‘Raden in verzet’

Om toch nog invloed te kunnen uitoefenen op de programmabegroting die onlangs werd aangenomen, hebben de drie oppositie-partijen D66, GroenLinks en Gemeentebelangen in de gemeenteraad van Hof van Twente, een andere troef uit de kast getrokken om de aangekondigde bezuinigingen onder de loep te nemen en wellicht een voorlopig halt toe te roepen. Raden in Verzet is een landelijk actiecomité van en voor raadsleden die tips geeft in dit kader en als belangrijk motto heeft: “We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!” De drie partijen willen dat het College kijkt naar de tips die het comité geeft en daardoor tot andere keuzes kan komen.

Met de vragen aan het College komen de partijen voor wat het betreft coalitiepartij CDA met een koekje van eigen deeg. De partij die samen met de VVD zorgde voor een meerderheid in de raad voor de programmabegroting en de voorgestelde harde bezuinigingen, kwam in september zelf met de motie, die raadsbreed werd gesteund, om ‘Raden in verzet’ in te zetten. Het actiecomité heeft in een eerste voortgangsrapportage al geconstateerd dat er landelijk veel wordt bezuinigd op sociale voorzieningen als buurthuizen, sportclubs en bibliotheken én onderhoud van de openbare ruimte.

Gerelateerde berichten

  • Amendement voor snelle ontwikkeling woonwagenstandplaatsen23 november 2020 Amendement voor snelle ontwikkeling woonwagenstandplaatsen De fracties van Gemeente Belangen, SP, GroenLinks en D66, gaan morgenavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een amendement indienen om het College van B&W te bewegen, veel […]
  • Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting20 februari 2018 Motie naar aanleiding van asbesthoorzitting De vier politieke partijen die afgelopen woensdag een bijeenkomst over de problematiek rond de asbestsanering in 't Gijmink hebben georganiseerd komen in de gemeenteraad met een motie […]
  • Begroting goed gekeurd maar niet zonder slag of stoot8 november 2018 Begroting goed gekeurd maar niet zonder slag of stoot De programmabegroting van de gemeente Hof van Twente voor 2019 werd gisteravond uiteindelijk goed gekeurd door de gemeenteraad maar dat ging niet zonder slag of stoot. De oppositiepartijen […]
  • Bezuiniging op logopedie van de baan31 augustus 2015 Bezuiniging op logopedie van de baan De voorgenomen bezuiniging van 50.000 euro op school-logopedie in de gemeente Hof van Twente is van de baan. Een motie van PvdA, Gemeente Belangen, D66 en VVD zorgt ervoor dat kinderen met […]
  • Stadsraad geeft Goors stemadvies19 maart 2018 Stadsraad geeft Goors stemadvies Komende woensdag mag iedereen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen en de Goorse Stadsraad hoopt dat er in Goor vooral gestemd wordt op Goorse raadsleden om daarmee in de […]