Amendement voor snelle ontwikkeling woonwagenstandplaatsen

De fracties van Gemeente Belangen, SP, GroenLinks en D66, gaan morgenavond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, een amendement indienen om het College van B&W te bewegen, veel sneller dan gepland woonwagenstandplaatsen te ontwikkelen met wooncoöperatie Viverion.

Er werden eerder vier scenario’s geschetst om daarin beleid te maken en het College koos voor het zogenoemde scenario 1 waarin er pas wat zou gaan gebeuren als Viverion de financiering rond heeft. De vier oppositiepartijen willen nu een combinatie van de scenario’s 2 en 4 wat inhoudt dat, ondanks het gebrek aan geld, er nu toch wordt begonnen met het ontwikkelen van de standplaatsen voor sociale huur-woonwagens samen met de gemeente.

Tijdens de Raadsvergadering zal ook ‘demonstrante’ Martha Wolters inspreken. Zij bivakkeert uit protest al maanden in een caravan in Goor omdat ze al jaren wacht op een woonwagenstandplaats in Goor die haar al lang geleden zou zijn toegezegd.