Viverion en gemeente krijgen deadlines voor woonwagenbeleid

Het College van B&W van de gemeente Hof van Twente moet voor 1 mei van het volgend jaar de resultaten presenteren van het locatie-onderzoek aangaande de woonwagenstandplaatsen in Goor. Het ontwerp-bestemmingsplan moet voor 1 oktober 2021 in procedure worden gebracht. Daarnaast moet woningcorporatie Viverion in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar met een plan komen voor de plaatsing van de sociale huur-woonwagens. Dit is vastgelegd in een door het CDA ingediend amendement dat door de hele gemeenteraad wordt gesteund.

Het is een aanscherping van het amendement dat de oppositie-partijen Gemeente Belangen, SP, GroenLinks en D66 indienden om, sneller dan door het College gepland, tot de realisatie van de standplaatsen te komen. Viverion en B&W zitten vooral met het kostenplaatje in de maag maar moeten desondanks toch vaart zetten achter de totstandkoming.

De voltallige gemeenteraad wil dat uitvoering wordt gegeven aan de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dit instituut heeft bepaald dat gemeenten en woningcorporaties verplicht zijn om de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen en te ondersteunen.

De Goorse Martha Wolters, die ook insprak tijdens de raadsvergadering, strijdt al jaren voor een eigen standplaats en woont nu uit protest in een caravan op de Kevelhammerhoek.

Gerelateerde berichten