Grote computerstoring gemeentehuis

Het gemeentehuis in Goor heeft te kampen met een grote, hardnekkige, technische storing in de computersystemen. Daardoor kan bepaalde dienstverlening via de website niet geregeld worden zoals het aanvragen van rijbewijzen en ID-bewijzen. Het is goed mogelijk dat de gemeente Hof van Twente te maken heeft met een cyber-aanval maar daarover is nog niet genoeg duidelijk. Via deze LINK is te zien wat via de digitale weg nog wel of niet te regelen is bij de gemeente op dit moment. Er wordt, ook met specialisten van buitenaf, gewerkt aan een oplossing.