Carbid-schieten met meldingsplicht en zonder alcohol

Het carbidschieten in Goor en omgeving is, zeker nu er een landelijk vuurwerkverbod, nog meer in trek dan in andere jaren. Het is zoals eerder gemeld toegestaan op de laatste dag van het jaar maar, zo blijkt nu, wel aan strenge regels gebonden. Zo mag er alleen geschoten worden bij daglicht tussen 10:00 uur en 16:00 uur en moet het vooraf gemeld worden bij de gemeente Hof van Twente en moet een zogenoemde ‘locatie-verantwoordelijke’ zijn. De bussen die gebruikt worden mogen daarnaast niet groter zijn dan 30 liter…

Verder is het nuttigen van alcohol op de ‘schietplaatsen’ verboden en mogen er maximaal vier mensen aanwezig zijn. Ook het opzetten van tenten is niet toegestaan. Dit bovenop de bestaande Coronaregels die ook gehandhaafd worden. Er is op social media ook vanuit Goor al veel kritiek op de strenge regels die regionaal zijn bepaald. Op de website van RTV Oost staat een filmpje waar interim-voorzitter Arco Hofland van de Veiligheidsregio Twente de regels voor het carbid-schieten op Oudejaarsdag toelicht.

Gerelateerde berichten