GroenLinks wil meer aandacht voor mensenrechten op lokaal niveau

De lokale fractie van GroenLinks wil meer aandacht voor mensenrechten in de lokale politiek. Zo wil de partij bijvoorbeeld wil dat de Twentse gemeenten samen optrekken in de opvang en inburgering van vluchtelingen die daar als statushouders uit komen. Dit ook naar aanleiding van de plannen om het AZC in Azelo te heropenen maar dat voornemen is inmiddels al van tafel. In een persbericht naar aanleiding van internationale Dag van de Rechten van de Mens (10 december jongstleden) zegt fractievoorzitter William Sanchez dat er door de coalitiepartijen op lokaal gebied sowieso te weinig wordt geageerd tegen het landelijke beleid dat volgens fractievoorzitter William Sanchez (foto) ‘niet vrolijk stemt’.

“De VVD was als enige partij in de raad tegen een verruiming van het kinderpardon om kinderen die in Nederland opgroeien hier te houden, nota bene één van de rechten van het kind. Recent nog, waren de VVD en CDA landelijk tegen het extra toelaten van vluchtelingen die in Griekenland in erbarmelijke omstandigheden verkeren.”

We hebben de plaatselijke afdelingen van deze partijen nog niet kunnen betrappen op een initiatief om hierin verandering te brengen op basis van hun religieuze of humane beginselen” aldus Sanchez die ook de Goorse woonwagenkwestie een mensenrechtenzaak vindt.

“Het gaat er bij GroenLinks niet in dat hiervoor bijna onmogelijk een oplossing kan worden gevonden terwijl de gemeente zelf het aanbod van woonwagenplaatsen niet op orde had. Dit is ook een mensenrechten- kwestie die ook met het oog op kerstmis snel opgelost moet worden.”

Gerelateerde berichten