D66 wil extra aandacht voor huiselijk geweld

De lokale fractie van D66 maakt zich zorgen over de situatie waarin met name veel gezinnen met kinderen op dit moment verkeren en wil weten of er door de gemeente in deze Coronaperiode extra maatregelen zijn getroffen om huiselijk geweld te signaleren en slachtoffers te helpen. Fractievoorzitter Alice Olde Reuver of Briel wil graag cijfers zien van de meldingen van huiselijk geweld en of die ten opzichte van 2019 zijn gestegen in de gemeente Hof van Twente. Ook wil ze weten wat de ervaringen zijn met kinderen die vanwege de thuissituatie niet thuis kunnen blijven en opvang nodig hebben.