Stempassen vandaag of morgen in de bus

De stempassen voor de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart worden vandaag of morgen bij de stemgerechtigden in de Goor en de overige kernen in de Hof van Twente, bezorgd. Wie jonger is dan 70 jaar ontvangt als te doen gebruikelijk een ‘normale’ stempas. Wie ouder is ontvangt een zogenoemde ‘stemplusplas’ waarmee ook een stem per brief uitgebracht kan worden. Dit is vanwege het coronavirus in het leven geroepen.

De gemeente verzoekt om deze reden ook om te gaan stemmen in het stembureau dat vermeld staat op de ontvangen stem(plus)pas. Wie zich om gezondheidsredenen kwetsbaar voelt kan ook al op maandag 15- en dinsdag 16 maart, uit brengen. Dit kan in een aantal daarvoor aangewezen stembureaus. Alle informatie over de verkiezingen is te vinden via deze LINK.