GroenLinks en PvdA willen biodiversiteit op zonneparken


De lokale fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen bio- diversiteit en de aanleg van zonnepanelen aan elkaar gaan koppelen. Beide partijen constateren dat bij de huidige aanleg van zonneparken de natuur de dupe wordt van deze vorm van groene energie. Fractieleider William Sanchez van GroenLinks vindt dat een ongewenste ontwikkeling en pleit om die reden samen met de Partij van de Arbeid voor meer aandacht voor de natuur bij de realisatie van duurzame energie.

Inmiddels is er in Nederland al een zonne-veld aangelegd dat voldoet aan de eisen voor de bio-diversiteit. De kosten van deze velden liggen weliswaar hoger dan die van de huidige velden maar dat hoeft volgens beide partijen geen probleem te zijn omdat er volgens hen grote winsten worden gemaakt met de zonneparken. Door bij de realisatie de verplichting op te leggen dat moet worden voldaan aan de eisen voor biodiversiteit vermindert weliswaar de winst maar wordt de bijdrage aan de duurzaamheid wel een stuk hoger, stellen beide partijen. PvdA en GroenLinks pleiten om die reden ook voor het zelf realiseren van zonneparken door de gemeente of door groepen inwoners en niet door commerciƫle investeerders om zodoende het verdienvermogen in de eigen gemeente te verhogen.

Beide partijen komen in de komende raadsvergadering met een motie waarin ze oproepen om bij de aanleg van zonneparken in de verplichting op te nemen dat deze velden een forse bijdrage leveren in het kader van het gemeentelijk biodiversiteits-beleid.

Gerelateerde berichten