GroenLinks: ‘Inclusief woningbeleid’

GroenLinks vindt dat de woningnood, ook in de gemeente Hof van Twente, zo hoog is dat er ruimte moet zijn om te experimenteren met inclusieve woningbouwprojecten. De lokale fractie denkt hierbij aan projecten die ontstaan zijn uit bewoners-initiatieven zoals bijvoorbeeld een wooncoöperatie voor gezinnen met een middeninkomen. Fractievoorzitter William Sanchez: “Daarnaast moeten de lokale politiek en de gemeenten actief het opdrachtgeverschap op zich nemen voor het realiseren van woningen voor verschillende doelgroepen zoals mensen met zorgbehoefte, huisvesting voor kwetsbare groepen arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en statushouders.”

Gerelateerde berichten