Klankbordgroep Home of Talents

Home of Talents is in de zomer van 2020 van start gegaan als samenwerkingsverband tussen Muziekschool Hof van Twente en Creatief Centrum de Reggehof. Om beter in te kunnen spelen op de vraag vanuit de inwoners van de Hof wil Home of Talents graag in contact komen met- en input krijgen van potentiële gebruikers. Speciaal voor deze groep met potentie is er nu de Home of Talents-klankbordgroep, om feedback te geven en mee te praten over nieuwe ideeën. Zin in? Meld je dan aan bij Home of Talents via het mailadres info@nullhomeoftalents.nl.

Gerelateerde berichten