Vragen over vervroegde sluiting onbewaakte spoorwegovergangen

De lokale CDA-fractie heeft bij monde van raadslid Eric Raanhuis vragen gesteld over de onbewaakte spoorwegovergangen in de Hof van Twente. Dit naar aanleiding van een fataal ongeluk in Zenderen waarbij een jonge maaltijdbezorger om het leven kwam. In en om Goor zijn al afspraken gemaakt over de sluiting van deze zogenoemde Nabo’s zoals bij De Oliphant en in De Meene. Het CDA wil nu van het College van B&W weten of er nu ook op korte termijn actie wordt ondernomen. Prorail en de NS willen veel onbewaakte overgangen sluiten omdat uit onderzoek is gebleken dat deze gevaarlijker zijn dan aanvankelijk werd gedacht.

Gerelateerde berichten