Stadsbrouwerij zoekt vrijwilligers

De initiatiefnemers van de te realiseren Twentsche Stadsbrouwerij Goor zijn op zoek naar vrijwilligers die een passie hebben speciaal-bieren. Mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder kunnen zich melden bij om deze Goorse stadsbrouwerij mede vorm te geven. Aanmelden kan via ln.roogjirewuorbsdatsnull@ofni. Er zijn plannen om de nieuwe brouwerij in de toekomst een plek te geven op het voormalige TSB-terrein dat nu door de gemeente wordt ontwikkeld. In september van het vorige jaar werd een stichting opgericht door os Duurland (voorzitter), Edwin Slaghekke (penningmeester) en Robbie Rouwhof (secretaris). Jaren geleden lag het brouwen van het Goorse Gruytbier ten grondslag aan de hernieuwde plannen van deze Stichting Stadsbrouwerij Goor.