Vragen en zorgen over fusie Reggehof en Home of Talents

Naar aanleiding van de zorgen van vier muziek- en zangverenigingen over de op handen zijnde fusie tussen De Reggehof en de muziekschool (Home of Talents), heeft de plaatselijke fractie van het CDA vragen gesteld aan het College van B&W. De Christen Democraten willen weten of het terecht is dat de verenigingen vrezen dat de tarieven voor de huur van ruimtes hiermee omhoog zullen gaan. Apollo, KNA (foto), Onze Stem en het Goors Mannenkoor hebben de zorgen gedeeld met de lokale fracties waarop het CDA in actie kwam. Voorzitter Han Wendels van De Reggehof heeft eerder in de Tubantia al aangegeven dat er alleen sprake is van een bestuurlijke fusie en dat die voor de verenigingen geen gevolgen heeft maar daar zijn de verenigingen die ruimtes huren in het verenigings- en evenementencentrum niet van overtuigd.