‘Raad controleerde niet op digitale veiligheid’

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft niet of veel ter weinig gecontroleerd of het IT-beleid van de gemeente naar behoren is uitgevoerd. Dat concludeert de lokale afdeling van GroenLinks die dan ook pleit voor een raadsprogramma waarin de digitale veiligheid naar behoren wordt gemonitord. De raad moet er volgens GroenLinks ook voor zorgen dat zijn wettelijke controlerende taak inhoud krijgt voor de nieuwe kerntaak Digitale Veiligheid zoals is vastgleeld blijkt in de Agenda Digitale Veiligheid 2020-2024 en de Digitale Agenda Gemeenten 2024 van de VNG. Fractievoorzitter William Sanchez: “Ik stel voor dat de raad hier op korte termijn een begin mee maakt. Een raadswerkgroep of auditcommissie ICT kan de agenda hiervoor opstellen.” GroenLinks komt met het voorstel naar aanleiding van de cyberaanval die de ICT-systemen van de gemeente eind vorig jaar plat legde. Het herstel daarvan gaat zo’n vier miljoen euro kosten.

Gerelateerde berichten