College sluit woonwagens ‘Op Stoom’ niet uit

De gemeente Hof van Twente sluit niet dat op er op termijn ook woonwagens kunnen worden geplaatst op het nieuw te ontwikkelen TSB-terrein in Goor. Het College van B&W laat dit weten in antwoorden op vragen van de fractie van GemeenteBelangen. Deze pleit voor alternatieve woonvormen op het voormalige fabrieksterrein zoals tiny houses, containerwoningen en woonwagens. Het college antwoord dat ‘Op Stoom’ is bedoeld voor alle vormen van wonen. “Komend jaar maken we het masterplan en doen we daarmee een voorzet voor het programma. Alternatieve en nieuwe woonvormen worden meegenomen in deze ontwikkeling.” aldus burgemeester en wethouders in de schriftelijke beantwoording.

Gerelateerde berichten