PvdA wil bezuinigingen terugdraaien na extra bijdrage overheid

De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente Hof van Twente zo snel mogelijk een herberekening voor de
begroting van dit jaar maakt. De gemeente krijgt bijna 6 miljoen extra van de rijksoverheid in verband met de tekorten die de gemeenten heeft op de jeugdzorg. Met dat geld willen de sociaal-democraten met name ‘zeer rigoureuze’ bezuinigingen schrappen zoals die voor minima en het groenonderhoud. Fractievoorzitter Fred Rijkens (foto) zegt dat zijn fractie voor de begroting van 2020 een oplossing had bedacht die voorkwam dat er toen drastisch drastisch zou moeten worden bezuinigd

“Gedachte daarbij was dat het rijk over de brug zou komen met extra geld maar dat gebeurt nu pas. Omdat toen zowel CDA als VVD ons voorstel hebben gesteund gaan we er nu ook van uit dat het tweede deel van de afspraak wordt nagekomen. Mijn fractie is toen akkoord gegaan met bezuinigingen vanaf 2021 en onder de voorwaarde dat deze zouden worden teruggedraaid als we dat extra geld van het rijk zouden krijgen. Rijkens verwacht in ieder geval steun van de VVD omdat deze partij volgens hem heeft bedongen dat de verhoging van de OZB ook deels ook worden teruggeschroefd.

Gerelateerde berichten