Lening ECHT voor aankoop grond Rikkerink

De gemeenteraad van Hof van Twente heeft ingestemd met een lening aan ECHT, de EnergieCoöperatie Hof van Twente, voor zonnepark ’t Rikkerink op de voormalige vuilstort, net buiten Goor in Ambt Delden. Met de lening van 327.000 euro kan ECHT eind 2021 een deel van dit zonnepark in Ambt Delden overnemen van de huidige eigenaar Twence. Volgens wethouder Harry Scholten is het zonnepark belangrijk in het halen van de duurzaamheidsambities van de gemeente. “Bovendien betekent exploitatie door ECHT dat onze inwoners financieel kunnen participeren in dit zonnepark.”

Bewoners in de postcodegebieden die grenzen aan Ambt Delden kunnen financieel participeren in het zonnepark door aankoop van obligaties. Deze obligaties worden aangeboden voor € 50,- per stuk met een rentevergoeding van 5%. Met het project ‘Zon op ’t Rikkerink’ heeft ECHT een tweede postcoderoos-project, na ‘Zon op de Kaasfabriek” in Markelo. Voor de ontwikkeling, realisatie en beheer van de wat grotere energie-opwekinstallaties heeft
Energie coöperatie ECHT de samenwerking gezocht met Stichting DiBo in Borne en de coöperatie Hengelo Energie. Gezamenlijk is een nieuwe coöperatie opgericht: Coöperatie Energie Collectief Midden-Twente U.A.