Wie wil in de ‘Denktank Op Stoom’

Er wordt een denktank geformeerd om de plannen voor het grootschalige project Op Stoom beter aan te laten sluiten op de wensen en ideeën van betrokkenen in en om Goor. Het is de bedoeling om een team van twaalf tot vijftien personen bij elkaar te krijgen die gaan meedenken over de kansen voor het gebied, het landschap, het (woon-)programma, stedenbouw, openbare ruimte, mobiliteit en milieu & duurzaamheid. Wie in de Denktank wil, kan zich aanmelden via deze link. De eerste bijeenkomst staat gepland voor maandag 5 juli vanaf 19:30 uur op het te ontwikkelen TSB-terrein.