Gemeentelijke belastingaanslagen komende week in de bus

De belastingaanslagen van de gemeente Hof van Twente zullen in de komende week bij de inwoners in de bus vallen. Normaal gesproken worden deze aanslagbiljetten altijd in februari verstuurd maar door de cyberaanval op de computersystemen van de gemeente, begin december, bleek dat niet mogelijk omdat koppelingen van geautomatiseerde gegevens verloren gingen. De aanslagen gemeentelijke belastingen kunnen, net als anders, in twee termijnen worden betaald. De data van de eerste en tweede termijn staan vermeld op de aanslag. Bij mensen die een automatische incasso hebben verleend wordt de aanslag in zes termijnen geïncasseerd. Wie vragen heeft kan zich wenden tot telefoonnummer 0547-85 85 85 of via e-mail: info@nullhofvantwente.nl.