Verkeershinder door werkzaamheden op N346

Het verkeer vanuit Goor in de richting Hengelo en vice versa kan de komende weken hinder ondervinden van wegwerkzaamheden die worden verricht op de Rondweg Delden en de Almelosestraat in Delden. Vanaf komende maandag, 16 augustus, tot en met donderdag 9 september worden de N346 en N741 aangepakt en zal de zogenoemde Noordlus verdwijnen en komt er een gelijkvloerse kruising. Naast het vervangen van het asfalt wordt er ook een verkeersregelinstallatie geplaatst. Daarnaast wordt de openbare verlichting verplaatst of vervangen in opdracht van de provincie Overijssel.

De N346 wordt in de nacht van komende maandag op dinsdag daar afgesloten evenals in de nacht van 6 en 7 september. Op andere momenten het verkeer langs de werkzaamheden worden geleid. Meer informatie over de werkzaamheden en de gevolgen voor het verkeer via deze LINK.

Gerelateerde berichten