PvdA wil forse stimulans jongerenhuisvesting

De lokale PvdA wil dat de gemeente een forse bijdrage gaat leveren om jongeren te kunnen huisvesten in de gemeente. De socialisten hebben een plan gelanceerd waarbij een halve ton per woning voor een starter beschikbaar wordt gesteld. De grond blijft dan eigendom van de gemeente. De jonge eigenaar van de woning krijgt vervolgens de mogelijkheid om het waardeverlies van de grond te compenseren door die toe te voegen aan de grondwaarde (de prijs waarvoor de grond uiteindelijk moet of kan worden gekocht) of die jaarlijks te voldoen aan de gemeente.. Ook wil de PvdA nagaan of er een garantiefonds kan komen waardoor jongeren meer kunnen lenen als ze een redelijk perspectief op een ruimer inkomen hebben of als de waarde van de woning stijgt.

In combinatie daarmee wil de PvdA ook komen tot een garantiefonds die moet voorkomen dat jongeren die hun baan verliezen onmiddellijk gedwongen worden hun woning te verkopen beneden de aankoopprijs van die woning. Samen met een bank zou de gemeente dan voor vijf jaar de te hoge verplichtingen voor haar rekening moeten nemen. Tenslotte wil de PvdA ook nagaan of het mogelijk is om het opkopen van goedkope woningen door projectontwikkelaars tegen te gaan of zelfs te verbieden en eveneens de verkoop van goedkope woningen van corporaties aan banden te leggen totdat de woningmarkt zich weer stabiliseert.

Gerelateerde berichten