PvdA en GroenLinks willen opvang Afghaanse vluchtelingen in de Hof

De lokale fracties van GroenLinks en de Partij van de Arbeid willen dat het College van B&W gaat inzetten om in de gemeente Hof van Twente vluchtelingen uit Afghanistan onderdak te bieden. GroenLinks wil ook dat burgemeester en wethouder andere statushouders die nu nog in asielzoekerscentra zitten en wachten op huisvesting, opneemt. Daarbij moet volgens fractievoorzitter William Sanchez ook gekeken worden welke leegstaande panden gebruikt kunnen worden voor de tijdelijke en/of langdurige opvang van asielzoekers. Beide partijen hebben het College schriftelijke vragen gesteld.

Gerelateerde berichten