Zenkeldamshoek gaat fors uitbreiden

Het Goorse bedrijventerrein Zenkeldamshoek zal fors worden uitgebreid. Vanaf komende woensdag, 22 september, ligt daarvoor een nieuw bestemmingsplan zes weken ter inzage. Het terrein van 7 hectare groot moet ruimte bieden aan lokale bedrijvigheid en ligt tussen de Zomerweg en de Entersestraat (zie kaartje). Volgens co√∂rdinator Bart Greven van Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) is de uitbreiding noodzakelijk nu er nog maar beperkt ruimte is op het bestaande terrein…

“In het afgelopen jaar hebben we veel lokale ondernemers kunnen helpen om door te groeien. Zo zijn er recent percelen verkocht aan DaWo, Hodes, Idevealop, DigiSign, RTT en een aantal kavels voor bedrijfshallen voor kleine ondernemers. Ook zal Bouwhuis Baktotaal komend jaar starten met de bouw van een groot logistiek
centrum op het middenterrein.”

De groei en doorontwikkeling van de lokale bedrijven is ook voor het college van B&W een belangrijke reden om enthousiast te zijn over de uitbreiding, zegt wethouder Meulenkamp van de gemeente Hof van Twente. “De meeste kavels worden gekocht door bedrijven die al in Goor zitten en vaak zelfs al op Zenkeldamshoek aanwezig zijn. Deze bedrijven doen het dus heel goed op deze locatie en willen hier graag blijven ondernemen, maar hebben meer ruimte nodig. Door de ondernemers hier goed te bedienen zorgen we voor behoud van onze bedrijvigheid en groei
van werkgelegenheid in onze gemeente.”

De gewenste uitbreiding zal ruimte gaan bieden aan ca 50.000 m2 uit te geven bedrijfsgrond voor reguliere bedrijvigheid, welke ingepast wordt in de groene omgeving. Daarnaast is er rondom de rotonde ruimte gereserveerd voor voldoende waterberging en is het ontwerp afgestemd met de omgeving. Wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan eind van het jaar vaststelt, dan kan in 2022 gestart worden met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste bedrijven hebben zich al gemeld voor een plek op deze locatie. Deze zouden dan eind 2022 kunnen starten met de bouw.

Gerelateerde berichten

  • Gemeenteraad stemt in met uitbreiding en zonnepanelen op daken Zenkeldamshoek18 december 2021 Gemeenteraad stemt in met uitbreiding en zonnepanelen op daken Zenkeldamshoek De gemeenteraad heeft deze week ingestemd met het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Zenkelsdamshoek. Naar aanleiding van vragen van het CDA over dit […]
  • Zenkeldamshoek wordt uitgebreid17 september 2020 Zenkeldamshoek wordt uitgebreid Bedrijventerrein Zenkeldamshoek wordt uitgebreid. De zogenoemde Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek (OMZ) heeft extra gronden aangekocht aan de overkant van de Zomerweg, ten […]
  • Zenkeldamshoek blijft groeien2 maart 2018 Zenkeldamshoek blijft groeien Het gaat goed met bedrijventerrein Zenkeldamshoek. In de eerste maanden van dit jaar zijn inmiddels al zes verkoopcontracten getekend voor het bedrijventerrein in Goor. De betreffende […]
  • Auto rijdt sloot in op Zenkeldamshoek16 april 2021 Auto rijdt sloot in op Zenkeldamshoek Op bedrijventerrein Zenkeldamshoek is aan het begin van de avond een man met zijn auto de sloot in gereden. Dat gebeurde bij de rotonde bij de Klavermaten/Zomerweg. De automobilist reed […]
  • Bikkels in de Bouw geopend in Goor3 oktober 2016 Bikkels in de Bouw geopend in Goor Het nieuwe bedrijf 'Bikkels in de Bouw' gaat zich vestigen op het Goorse bedrijventerrein Zenkeldamshoek. De onderneming van Deldenaar Arjan Meijer brengt toeleveranciers en kleine […]