Legen groene bak blijft om de twee weken

Het voorstel van wethouder Harry Scholten om alle vuilnisbakken niet eens in de twee weken, maar eens in de drie weken op te halen, heeft het niet helemaal gehaald. In de gemeenteraadsvergadering is gisteravond besloten dat het fruit en tuinafval (gft) om de twee weken wordt afgehaald. De zogenoemde grijze en oranje bakken worden niet meer zo vaak geleegd (eens in de drie weken). Wethouder Harry Scholten had voorgesteld al het afval om de drie weken op te halen maar werd onder meer door zijn eigen partij, het CDA, terug gefloten. Dit na protesten van inwoners die daardoor meer stankoverlast en ongedierte vrezen. Door de nieuwe maatregel gaan inwoners wel tot €12 minder afvalstoffenheffing betalen. Als de groene bak minder vaak geleegd zou worden zou de afvalstoffing met een kleine 19 euro omlaag gaan.

Gerelateerde berichten

  • Restafval neemt af met 50%23 mei 2017 Restafval neemt af met 50% De hoeveelheid restafval die in de afgelopen drie maanden is ingezameld in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente is met de helft afgenomen. De gemeente heeft een folder huis aan […]
  • Afval scheiden doe je zo…12 januari 2017 Afval scheiden doe je zo… Het lijkt erop dat de inwoners van Goor fanatiek zijn begonnen met het scheiden van afval na de invoer van het Diftar-systeem op 1 januari jongstleden. Bij winkels in huishoudelijke […]
  • Diftar: Ja of nee ?14 oktober 2015 Diftar: Ja of nee ? De huishoudens in Goor zijn inmiddels allemaal een afvalbak rijker en zo prijkt er naast de grijze en de groene, nu ook een grijs-oranje bak waarin het plastic en het drankenkarton kan […]
  • B&W ziet geen heil in schrappen oranje afvalbak21 oktober 2020 B&W ziet geen heil in schrappen oranje afvalbak Het College van B&W is tegen het samenvoegen van het zogenoemde PMD-afval (plastic) en hetg restafval. Dit antwoordt verantwoordelijk wethouder Harry Scholten in een raadsbrief na […]
  • VVD wil een afvalbak minder1 oktober 2020 VVD wil een afvalbak minder De lokale fractie van de VVD wil dat onderzocht wordt of het in Goor en de overige kernen in de Hof van Twente niet meer rendabel is om het restafval en het zogenoemde pmd-afval (plastic) […]