Drie Goorse projecten met (eetbaar) groen gerealiseerd

Onder aanvoering van De Groene Loper zijn in Goor drie buurtprojecten gerealiseerd waar zogenoemde eetbare struiken in zijn verwerkt. In de Frans Halsstraat en Rembrandstraat is een gezamenlijke buurttuin ingericht waar naast diverse bloemen ook courgettes te plukken zijn en een poeltje is aangelegd. Daarnaast is de groene ontmoetings- en speelplek op de hoek Oude Haaksbergerweg/Mulderskamp verder ontwikkeld (foto). Ook zijn er struiken geplaatst in een strook langs de Regge op het speelveld tussen de Nachtegaalstraat, Scherpenzeelseweg en de Kwartelstraat. Ook zijn er nestkastjes opgehangen.