Voorbereidingen 150 jaar School en Volksfeest begonnen

Het duurt nog drie en een half jaar maar toch is in de afgelopen week al begonnen met de voorbereidingen op het grootse feest dat in 2025 gevierd moet worden als het Goorse School en Volksfeest 150 jaar bestaat. een stuurgroep van bestuursleden, commissieleden en betrokken Gorenaren is bijeen gekomen voor een eerste brainstormsessie over de te organiseren activiteiten dan. Het laatste jubileum dateert uit het jaar 2000 terwijl in 1975 de snorren en strikken voor een onvergetelijke herinnering zorgden (foto archief Schoolfeest)…

In 1975, bij 100 jaar Schoolfeest maakte Goor er een meer dan bijzonder feest van met als thema “Het zit nergens zo snor als in Goor”. Gedurende anderhalve week waren er tal van activiteiten die duizenden mensen op de been brachten. Vrijwel heel Goor hulde zich in historische kledij en bijna alle Goorse mannen lieten een snor staan, waardoor de Reggestad een landelijke attractie werd. Het ‘snorren-en-strikkenfestijn’ zit bij veel Gorenaren nog vers in het geheugen.

In het jaar 2000, bij 125 jaar Schoolfeest werd het thema “Goor feest hoffelijk door” gelanceerd. Een knipoog naar de gemeentelijke herindeling waarbij de gemeente Goor opging in Hof van Twente. Goor was in vele opzichten een week lang hoffelijk: straten waren versierd met wapenschilden en soms zelfs omgetoverd tot ware kastelen. Gorenaren werden hoffelijke personages variërend tot jonkheren, jonkvrouwen, graven, gravinnen en edelen. Hoogtepunt van dit jubileum was de Nachtoptocht, de extra optocht naast de “gewone” jaarlijkse Allegorische Optocht en de kinderoptocht.

De werkgroep die nu bezig gaat met het jubileum in 2025 vraagt de Schoolfeestvierders om ideeën. die kunnen vanaf nu worden gemaild naar 150jaar@nullschoolfeest.com en zullen worden meegenomen in het eerst volgende overleg.

Gerelateerde berichten