LEERKRACHT Studiecentrum nu ook in Goor (Adv)

Het LEERKRACHT Studiecentrum is sinds kort ook in Goor gevestigd. In meerdere lokalen in De Reggehof worden leerlingen geholpen met het op de juiste manier maken van huiswerk én het leerwerk. Met persoonlijke pedagogische begeleiding worden leerlingen geholpen om hun capaciteiten te leren kennen en juist in te zetten. Ook is het leren plannen een speerpunt. Dat helpt leerlingen om zelfstandig en zelfverzekerd aan de slag te gaan. In het LEERKRACHT Studiecentrum wordt door gediplomeerde leerkrachten en getrainde studenten de drempel om te leren en vragen te stellen enorm verlaagd. Leerlingen worden actief begeleid in het leren leren.

De begeleiding start met een vrijblijvend kennismakingsgesprek met zowel ouder als kind. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of er zaken zijn die specifieke aandacht behoeven en welk aanbod het meest effectief is.

Tijdens de begeleiding begint de leerling met het invullen van een planagenda samen met een ervaren leerkracht. Deze planagenda is speciaal ontwikkeld om leerlingen te leren plannen en organiseren en is tevens de overdacht naar ouders om inzicht te geven in de gemaakte huiswerkopdrachten, de aandachtspunten én de verdere weekplanning.

LEERKRACHT biedt ook individuele bijlessen aan leerlingen die uitvallen op één of meerdere vakgebieden. Voor de leerlingen vanuit het MBO kan voorzien worden in bijles rekenen 2F/3F. Ook is de bijles voor leerlingen die achter lopen, hiaten hebben in hun kennis of moeilijkheden ondervinden in het voorbereiden en/of maken van toetsen.

Meer informatie over het Studiecentrum, dat ook vestigingen in Delden en Borne heeft, is te verkrijgen via telefoonnummer 06 23 51 99 44, via e-mail: info@nullleerkrachtstudiecentrum.nl of via deze LINK.