SP en D66 willen brandweer aansprakelijk stellen voor verlies op grond Spechthorstdwarsweg

De lokale fracties van de SP en D66 willen de brandweer aansprakelijk stellen voor het verlies van €300.000 op de grond die destijds werd aangekocht op de Spechthorstdwarsweg voor de vestiging van een nieuwe brandweerkazerne, als blijkt dat diezelfde brandweer die locatie zelf afwees destijds. Op de eerdere vraag van de PvdA of het klopt dat de brandweer zelf de verhuizing naar die plek niet zag zitten, heeft het College van B&W tot op heden nog geen duidelijk antwoord gegeven. Dit tot woede van de oppositiepartijen in de raad die nu echt willen weten wat de werkelijke reden is waarom de kazerne daar destijds niet kwam. Daarom zijn opnieuw schriftelijke vragen gesteld waarin ook de vraag wordt gesteld of het mogelijk is om de brandweer voor het verlies van 3 ton te laten opdraaien.


Gerelateerde berichten