Omwonenden halen hard uit naar wethouder inzake Nabo’s De Bree

In een open brief aan deze site halen de bewoners van de buurt De Bree keihard uit naar wethouder Harry Scholten. Ze hekelen de besluitvorming in het sluiten van de niet bewaakte spoorwegovergangen (NABO’s) aan de Wachtpostdijk (foto) en de Keizerssteeg en verwijten hem de omwonenden absoluut niet serieus te nemen en zonder overleg het plan van spoorbeheerder Prorail er door te hebben gedrukt. Ook vinden de buurtbewoners dat Scholten gelogen heeft en informatie zoals ‘verborgen kosten’ achter houdt voor de gemeenteraad. De open brief, die namens de buurt is ondertekend door Jos Duurland is hieronder te lezen…

Open brief aan het College van B&W, de Gemeenteraad en wethouder Harry Scholten in het bijzonder:

In deze brief spreken wij u aan over uw het plan om de onbewaakte overgangen te sluiten. Wij spreken u, wethouder Scholten, aan op uw christelijke achtergrond om het goede te willen doen.

De gemeente Hof van Twente schrijft in de woonagenda: Wij willen onder andere een gezond en duurzaam woonklimaat stimuleren. Echter de plannen voor het sluiten van de onbewaakte overgangen bereikt u het tegenovergestelde. Onze buurt wordt in tweeën verdeeld en de buurtfunctie gedecimeerd, ons woongenot ernstig aangetast.

Wij, als buurt, hebben navraag gedaan bij ProRail. Het blijkt dat ze daar veel van dit soort projecten doen. Dat het onderliggende wegenplan dient als basis voor sluiting van onbewaakte overgangen. Dat er goed gekeken moet worden naar de functie van de overgangen, want de ene overgang is niet gelijk aan de andere. Dat als er vooraf met burgers wordt overlegd, projecten veel soepeler lopen als wanneer het van bovenaf opgelegd wordt.

En dat laatste is precies wat u doet. Er is vooraf geen overleg geweest, u hebt niet naar de mening van de buurt gevraagd. Sterker nog u hebt om te participeren de meeste mensen in de buurt niet eens aangeschreven. Uw eigen woorden: u wist niet eens dat wij daar wonen. Op de borden in het gemeentehuis was één plan tot in detail uitgewerkt: Het plan van ProRail.

Na onderzoek blijkt dat u zelf geen inbreng in hebt gehad in het plan en het geheel door ProRail is ontwikkeld. Een grote partij, die op afstand een voor hen efficiëntste plan ontwikkeld. U bent als wegbeheerder echt als eerste verantwoordelijk voor het plan. Uw taak is onder meer het behartigen van de belangen van uw eigen burgers. U heeft vervolgens de oplossing van ProRail door onze strot gedrukt. Volgens uw eigen woorden om eerder gemaakte afspraken elders niet in gevaar te brengen. Er is geen overeenstemming wethouder Scholten. Er is ook geen draagvlak. 15 van de 18 huishoudens in onze buurt zijn in protest. Wij willen uw plan niet.

Liegen, Wethouder Scholten, liegen is breder als alleen de waarheid niet vertellen. Het is ook het achterhouden en het verzwijgen van informatie voor een ander. Niet alleen voor ons, maar ook voor de gemeenteraad. Uw ProRail-plan zit vol met verborgen kosten. Deze verdoezeld u zodat op het oog de kosten binnen de perken blijven. Asbestsanering op de Wachtpostdijk ter hoogte van het voormalige Kruders opslagterrein inclusief spoorsloot gaat echt veel geld kosten. Onderhoud van de nieuw aan te leggen wegen, omrijvergoedingen, uitruil van gronden, isolatie van buurtbewoners, juridische kosten, want er gaat geprocedeerd worden.

Er is onduidelijkheid over de onderliggende financiering, wat zit er wel en wat zit er niet in? Is Keizerssteeg nu een publieke of private overgang? Door wie wordt die koeientunnel nu eigenlijk betaald? De afsluiting van de toekomstige racebaan wachtpostdijk gaat niet gehandhaafd worden, dit noemt u een noaberschap-plicht???? Dit alles verzwijgt u voor de buitenwereld inclusief de gemeenteraad die het plan moet goedkeuren. In werkelijkheid is uw prachtig afgekaderd plan er een met allerlei losse eindjes.

Als buurt hebben we een alternatief plan ontwikkeld. Een plan waar de meeste buurtbewoners prima mee kunnen leven, die onze buurtfunctie ook intact houd. U was er als de kippen bij om dit plan af te schieten. Het plan is ook nooit serieus doorgerekend, ondanks ons verzoek. De prijs van bewaakte overgangen hebt u voor twee overgangen opgeplust van 8 ton naar 1,3 miljoen om ons plan te duur te maken. Ons buurtplan gaat uit van de functie van de spoorwegovergangen, en houdt de buurtfunctie intact. Er hoeven nauwelijks nieuwe wegen aangelegd te worden, er hoeft niet omgereden te worden, geen grond uitgeruild te worden. Asbestvervuilingen laten we met rust. Er zijn geen verborgen kosten.

Maar u hebt het plan van tafel geveegd zonder het een blik te gunnen. Uw eigen geweten sust u blijkbaar met de woorden: je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Maar als 15 van de 18 huishoudens protesteren is dat echt iets anders als: je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Ook dit is liegen wethouder Scholten! ProRail vertrekt gewoon weer na het project. U en uw ambtenaren gaan ook gewoon door met de volgende zaken. Alleen de buurt zit nog tientallen jaren opgescheept met uw blunders.

Wij, als buurt, vragen ons af: Als u op zondag ter kerke gaat, en op uw knietjes om vergeving van uw zonden vraagt, denkt u dan ook hieraan? Of is dit inmiddels zo verweven met uw werk, dat het inmiddels gewoon is? Aan de raad vragen wij met klem: Stem nu niet in met dit plan, maar geef Wethouder Scholten de gelegenheid opnieuw met de buurt over dit plan te overleggen, neem het buurtplan serieus en vraag om een gedegen onderliggende begroting voor beide plannen waar alle kosten in opgenomen zijn, dus niet alleen de directe kosten. Wij vragen uitstel zodat het buurtplan een eerlijke kans krijgt.

Namens 15 huishoudens van de buurt de Bree Goor…

Met vriendelijke groeten,

Jos Duurland