Petitie met handtekeningen ’n Stoom aangeboden

De petitie met handtekeningen van mensen die pleiten voor de naam ‘’n Stoom’ in plaats van ‘Op Stoom’ voor het voormalige TSB-terrein, is vorige week aangeboden aan wethouder Wim Meulenkamp. Afgelopen najaar is Jan Poortman van de Stichting Historisch Goor deze petitie gestart voor de naam van het voormalig bedrijventerrein van de Twentsche Stoombleekerij. Er zijn 531 handtekeningen verzameld die door Ubbo Borgesius, voorzitter van Stichting Historisch Goor, op het gemeentehuis werden overhandigd. Hij deed dit in bijzijn van Bart Greven, projectleider van ‘Op Stoom’ en initiatiefnemer Jan Poortman. Volgens de initiatiefnemers was de bijeenkomst constructief. “In de toekomst zal rekening gehouden worden met de naamgeving ‘’n Stoom’ voor het gehele TSB-terrein. Als projectnaam blijft ‘Op Stoom’ gehandhaafd en dat is ook een passende naam voor het lopende project.” aldus Borgesius.